Nyhetsbrev for fiskeri og havsaker

Vi ønsker med dette leserne av Nyhetsbrev for fisk og hav et riktig godt nytt år! Årets første EU-nyheter på området understreker og forsterker de senere års tendenser: Bærekraftig forvaltning, miljø og klima er svært viktige strømninger i næringene. Hvilke større konsekvenser dette får på lokalt og regionalt næringsnivå, er enda for tidlig å si, men vil berøre næringene betydelig. Nyhetsbrev for fisk og hav (PDF, 5 MB)

 • EU-Kommisjonen sitt arbeidsprogram for matpolitikken i 2023
 • Reglene for begrenset adgang for EUs fiskeflåte i hverandres farvann.
 • "Towards a strong and sustainable EU algae sector" som et initiativ for å utløse potensialet til alger i EU.
 • EU og landene rundt Middelhavet, som har blitt enige om de første flerårige forvaltningsplanene.

Les mer om sakene her  (PDF, 7 MB)

 • Økonomisk årsrapport for 2022 om EUs fiskeflåte
 • Robustheten av EUs komersielle fiskerier i forhold til klimaendringene
 • Ferdig forhandlet Fiskekvoter for Atlanteren, Skagerak, Nordsjøren, det baltiske hav mm.

Les mer om disse og andre nyhetssaker her (PDF, 9 MB)

  

 • Stor fremskritt i High Sea Biodiversity Treaty
 • Slutt på bunnfiske i vernede dyphavsøkosystemer i EU-farvann
 • Ny sluttrapport om EU-lands håndhevelse av ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU)

Les Fiskebrevet September 2022 (PDF, 5 MB)

 

 • EU med krisestøtte til egen fiskeri- og havbruksnæring
 • Nye vedtak, satsinger og systemer for bærekraftige hav og bestander
 • Bærekraftige fiskerier: EU og Norge har besluttet ordninger for å modernisere utvekslingen av fiskeridata til kontrollformål
 • Kommende høringer

Les mer om disse og andre nyhetssaker her (PDF, 223 kB)

 • Forhandlingene om EØS-midlene – en brekkstang for bedre markedsadgang for fisk?
 • Europaparlamentet med vedtak om blå økonomi – bunntrål, mineralutvinning og alger
 • Mange nye rapporter og fornyede strategier om bærekraft

Trykk her for å lese nyhetsbrevet (PDF, 503 kB).

 • Fiskeri og hav, men ikke havbruk er tatt inn i EUs taksonomi
 • 500 mill. euro i nytt investeringsfond til den blå økonomien
 • Mer statsstøtte til fiskeri og havbruk i EU

Les nyhetsbrev som PDF her (PDF, 360 kB)

 • Satte kystsamfunn på dagsorden
 • EU-fiskere håver inn penger
 • Hav fikk oppmerksomhet på klimatoppmøtet
 • EU i konflikt med seg selv om utvinning av havbunnsmineraler
 • Norge møter hard kritikk for rovfiske på torsk og makrell
 • Oppretter det største verneområdet for sjøfugl

I dette nyhetsbrevet kan du lese om forventede økte utgifter for skipsfarten, som en konsekvens av Kommisjonens ambisiøse klimapakke som ble lansert i juli. Det ligger mye fokus på bærekraftig fiskeri fra EUs side, ved blant annet et nylig godkjent syvårig EMFAF budsjett på € 6 108 milliarder som skal beskytte, administrere og bærekraftig bruke havet og dets ressurser. Den første årlige fiske-avtalen mellom Kommisjonen og Storbritannia, nylig signert av begge parter, bærer også preg av fokus på bærekraftighet. Videre kan dere lese om en ny studie om ferskvannsoppdrett som viser at bransjen har møtt betydelige utfordringer de siste årene, men at det ligger mye potensiale for fremtidig bærekraftig vekst. I tillegg kom en i sommer til enighet om å beskytte Polhavet fra uregulert fiske. For øvrig så er en av de store fiskerisakene hjemme i Norge de seneste månedene – Svalbardsaken mellom Norge og EU – ikke nevnt hverken av Kommisjonen, Europaparlamentet eller i media.  

Til toppen