Nyhetsbrev for fiskeri og havsaker

  

 • Stor fremskritt i High Sea Biodiversity Treaty
 • Slutt på bunnfiske i vernede dyphavsøkosystemer i EU-farvann
 • Ny sluttrapport om EU-lands håndhevelse av ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU)

Les Fiskebrevet September 2022 (PDF, 5 MB)

 

 • EU med krisestøtte til egen fiskeri- og havbruksnæring
 • Nye vedtak, satsinger og systemer for bærekraftige hav og bestander
 • Bærekraftige fiskerier: EU og Norge har besluttet ordninger for å modernisere utvekslingen av fiskeridata til kontrollformål
 • Kommende høringer

Les mer om disse og andre nyhetssaker her (PDF, 223 kB)

 • Forhandlingene om EØS-midlene – en brekkstang for bedre markedsadgang for fisk?
 • Europaparlamentet med vedtak om blå økonomi – bunntrål, mineralutvinning og alger
 • Mange nye rapporter og fornyede strategier om bærekraft

Trykk her for å lese nyhetsbrevet (PDF, 503 kB).

 • Fiskeri og hav, men ikke havbruk er tatt inn i EUs taksonomi
 • 500 mill. euro i nytt investeringsfond til den blå økonomien
 • Mer statsstøtte til fiskeri og havbruk i EU

Les nyhetsbrev som PDF her (PDF, 360 kB)

 • Satte kystsamfunn på dagsorden
 • EU-fiskere håver inn penger
 • Hav fikk oppmerksomhet på klimatoppmøtet
 • EU i konflikt med seg selv om utvinning av havbunnsmineraler
 • Norge møter hard kritikk for rovfiske på torsk og makrell
 • Oppretter det største verneområdet for sjøfugl

I dette nyhetsbrevet kan du lese om forventede økte utgifter for skipsfarten, som en konsekvens av Kommisjonens ambisiøse klimapakke som ble lansert i juli. Det ligger mye fokus på bærekraftig fiskeri fra EUs side, ved blant annet et nylig godkjent syvårig EMFAF budsjett på € 6 108 milliarder som skal beskytte, administrere og bærekraftig bruke havet og dets ressurser. Den første årlige fiske-avtalen mellom Kommisjonen og Storbritannia, nylig signert av begge parter, bærer også preg av fokus på bærekraftighet. Videre kan dere lese om en ny studie om ferskvannsoppdrett som viser at bransjen har møtt betydelige utfordringer de siste årene, men at det ligger mye potensiale for fremtidig bærekraftig vekst. I tillegg kom en i sommer til enighet om å beskytte Polhavet fra uregulert fiske. For øvrig så er en av de store fiskerisakene hjemme i Norge de seneste månedene – Svalbardsaken mellom Norge og EU – ikke nevnt hverken av Kommisjonen, Europaparlamentet eller i media.  

I denne sommerutgaven av nyhetsbrev om fisk og EU har vi god spredning i saksfeltet. I Kommisjonen jobbes det iherdig med kontroll- og sanksjonssystemer, avtaler om fiskeriforvaltning og bærekraftige fiskerier. Marine verneområder og sirkulærøkonomi knyttet havet er også i vinden, samtidig som kampen mot ulovlig fiske fortsetter. Like iherdig jobbes det ikke i Europaparlamentet og Rådet. De har stort sett behandlet saker det ble skrevet om i forrige Fiskebrev

I denne mai-utgaven av nyhetsbrev om fisk og EU kommer det mye spennende fra EU-kommisjonen. Etter en ganske lang periode med politikkutforming, der det grønne skiftet har vært i fokus, begynner nå strategier, handlingsplaner, retningslinjer og meldinger å strømme på - også på det havbaserte området. 

I tillegg skaper fortsatt Brexit furore, spesielt vedrørende fiskerettigheter rundt de britiske øyer. Du finner også oversikter over høringer og arrangementer sist i dette Fiskebrevet.  

I dette fiskebrevet for mars, spiller fortsatt etterdønningene av Brexit en rolle. Foruten den nye fiskeriavtalen mellom EU, Norge og Storbritannia, preges europeisk- og spesielt britisk presse av at de alvorligste etterdønningene etter Brexit, ikke er av særlig interesse lengre. Ellers kan du lese om hva som rører seg i Kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet innen områdene fiskeri, havbruk, forvaltning, kunnskapsutvikling og skjerpelser av regelverk.

  Til toppen