Aktuelt NorthNorway

Med ei europeisk energikrise som har blitt ytterligere tilspisset etter Russlands invasjon av Ukraina, har EU nå skrudd opp tempoet på overgangen til fornybar energi ytterligere.

Det er stikkord for gårdagens tur til Sommarøy utenfor Tromsø. Hvordan tilrettelegge for kystsamfunn som er både levedyktig og ivaretar miljøet? EU jobber med å styrke sin kystsoneforvaltning og ønsker å lære av Nord-Norge.  

 Vår hospitant Marte Bugge har nå vært på Nord-Norges Europakontor i åtte uker. Underveis i oppholdet har hun skrevet reisebrev om sine opplevelser og hva hun har lært. Dette er Martes tredje og siste reisebrev.

– For å implementere EUs strategi for et bærekraftig Arktis, må lokalsamfunnene være en del av det grønne skiftet.

Konflikten mellom EU og Norge rundt tolkningen av Svalbardtraktaten har dreid seg om størrelsen på EUs andel av kvoten i etterkant av Brexit. I forrige uke kom meldingen om at begge parter nå har kommet frem til en forståelse.

Hun ble kjent som «hun fra Bærum som studerte fisk» ved UiT og gleder seg til å ta i bruk sosiale medier for å fronte Nord-Norge opp mot EU. Hils på Anna Skott, vår nye kommunikasjonsrådgiver.

 Vår hospitant Marte Bugge har nå vært ved Nord-Norges Europakontor noen uker. Vi har spurt henne om å skrive noen reisebrev underveis med sine opplevelser og erfaringer, og ikke minst hva hun tar med seg hjem etter endt hospitantopphold.  Dette er Martes andre reisebrev.

Les Martes første reisebrev her.

Viktigheten av å skape attraktive lokalsamfunn og muligheter for unge i Arktis var to av budskapene fylkesrådet i Troms og Finnmark frontet opp mot EUs ambassadør for arktiske saker, Michael Mann, under fylkesrådets besøk til Brussel denne uka.

EUs grønne giv er kjernen i EUs arktispolitikk. Vi snakker ikke lenger om et grønt skifte, men hvordan det skal se ut, hvilke samfunn vi vil leve i. Det sa rådgiver for EUs ambassadør for arktiske saker, Iben Nielsen Ellersgaard, under vårt frokostseminar i Bodø tidligere i dag.

Det sa EU-kommissær for samhold og reformer, Elisa Ferreira, under årets NSPA forum hvor omtrent 90 regionale representanter fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord- og Øst- Finland var samlet for å snakke om felles muligheter og utfordringer i det grønne skiftet. 

Til toppen