Om oss

Kontakt oss

Klikk for stort bilde Nils Kristian Sørheim Nilsen
Direktør
Arktis, regionalpolitikk, statsstøtte,  fiskeri og maritime saker

nils@northnorway.org 
+47 991 64 970
+32 470 95 48 19

Klikk for stort bildeTina Helén B. Melfjord
EU Rådgiver
Forskning og utvikling, kultur, industri, klima/miljø og energi


tina@northnorway.org
+32 471 52 02 68

Klikk for stort bilde Janni Ekrem
EU Rådgiver
Næring, transport, kultur, klima/miljø, fiskeri og maritime saker


janni@northnorway.org
+47 41282757

 

Adresse
North Norway European Office
Avenue Palmerston 24
1000 Bruxelles
Belgium

post@northnorway.org

Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Nord-Norges Europakontors strategi for 2021-2024, vedtatt våren 2021.

Nord-Norges Europakontors bestillerbrev for 2021.

Nord-Norges Europakontor representerer Nord-Norge som region i Brussel, med særlig fokus på regionalpolitikk og regional utvikling, nordområdene og folk-til-folk samarbeid. Kontoret har to eiere og fem partnere.

Til toppen