Nyhetsbrev for fisk og hav juni 2023

Denne måneden kan vi friste med følgende meny:

En traktat om det åpne hav med historiske dimensjoner, er vedtatt. Traktaten er nøkkelen til å beskytte miljøet i havet, fremme likhet og rettferdighet, håndtere miljøødeleggelser, bekjempe klimaendringer og forhindre tap biologisk av mangfold.

Videre, så er Energy Transition Partnership nylig lansert av Europakommisjonen. Dette partnerskapet vil være en sentral plattform der alle havaktører kan dele kunnskap og løsninger.

I tillegg kan du lese mer om lovforslaget som ble lagt frem av Europakommisjonen for å modernisere regelverket for sjøsikkerhet og hindre forurensning fra skip. Forslagene inkluderer strengere regler for skipsikkerhet og opphugging av skip, tiltak mot forurensning fra skip og økt effektivitet i den maritime sektoren. Les mer i nyhetsbrevet. (PDF, 6 MB)

Flere andre saker ligger også i nyhetsbrevet, sammen med oversikter over høringer og arrangementer.