Nyhetsbrev for fisk og hav - november 2023

Her kommer november-utgaven av vårt nyhetsbrev for fisk og havsaker. Vanen tro er det mye fokus på bærekraftig forvaltning fra EUs side, men nå kommer også Naturrestaureringsloven, som krever gjenoppretting av 20% av EU/EØSs land- og havområder.

Og dette er bare begynnelsen. EU-fiskernes representanter er, mildt sagt, lite fornøyd med den vedtatte loven. Nye strategier for havområder og maritim sikkerhet er også på plass. 

Det samme gjelder kvoteforslagene for ulike EU-farvann. EUs iver etter å kontrollere fiskeriene er også stadig tiltakende, og her kommer også kunstig intelligens inn i bildet. Videre, så kan du lese at EUs akvakultursektor stagnerer, mens det er store forhåpninger til algedyrking i Europa. Til slutt finner du en oversikt over arrangementer og høringer.   

Riktig god lesing!   

Du kan lese nyhetsbrevet her! (PDF, 4 MB)