Nyhetsbrev for fisk og hav - august 2023

Vel overstått sommer!

Håper alle har fått nyte ferien, og for dere som har vært nordpå, det fantastiske sommerværet.

Her i Brussel begynner ting ‘’å dra seg til’’. Mens de fleste nordmenn ferierte i juli, er det fellesferie her nede i august. Det har imidlertid skjedd mye spennende både i slutten av juni, juli og faktisk også i august. Noen har holdt hjulene i gang!

Nyhetsbrevet kan du lese her.  (PDF, 4 MB)

Et annet tema som er oppe til debatt er toll på fiskeimport fra tredjeland som ikke er bærekraftig. Det samme gjelder EUs implementering av FNs bærekraftsmål relatert til fiskerier og hav. For ikke å snakke om den nye planen og loven for utslippsreduksjoner fra skipsfarten. Midt oppe i det hele sprer EU om seg med penger til forskning og innovasjoner til gjenoppbygging og utvikling, og mer kommer. Til slutt finner dere en oversikt over arrangement, høringer og offentlige anbud.

Riktig god lesing!