Nordnorske Europadager 2024

Årets Nordnorske Europadager vil bestå av tre begivenhetsrike dager som skal fokusere på framtida i nord, skape engasjement og heve kunnskapsnivået med en europeisk rød tråd gjennom det hele. Det vil være ulike workshops, seminarer og debatter med mål om å gi faglig påfyll om EU og skape engasjement og interesse for å bedre utnytte mulighetene som EØS-avtalen gir.

Gjennom Nordnorske Europadager ønsker vi å vekke engasjement for Europa og mulighetene som finnes for nordnorske aktører her på kontinentet. Handlingsrommet i EU er på langt nær utfylt, og store endringer i EUs politiske ambisjoner gjør at Europa og EU er og blir viktigere for regionen i årene fremover. Det åpner for at Nord-Norge kan ta enda større plass enn vi gjør i dag. Men for å komme dit trenger vi mer kunnskap og kompetanse om mulighetene som finnes.

Hva, når?

Arrangementet er spredt over tre dager i tre nordnorske byer og har som mål å skape engasjement, heve kunnskapsnivået og fokusere på fremtida i nord.  Det hele skjer i Narvik 24. oktober, i Tromsø 29. oktober og i Vadsø 31. oktober.

Kontakt

Vil du ha mer informasjon om Nordnorske Europadager? Send epost til anette@northnorway.org og janni@northnorway.org. 

Artikkelliste