Nyhetsbrev for fisk og hav - september/oktober 2023

Da er det klart for nyhetsbrev for fisk og havsaker, som dekker det viktigste som har skjedd på dette området i EU siden begynnelsen av september.

I dette nyhetsbrevet kan du lese om endringer i forordningene for statsstøtte til fiskeri- og havbrukssektoren. Stadig nye alen legges også til forvaltningen av internasjonale havområder, samt i Østersjøen. EU øker også sin innsats for fiskerikontroll, og innfører nye globale systemer for deling av fiskeridata. 

Fiskeriforvaltning generelt, og kvotediskusjoner- og tilrådinger spesielt, er høyt på agendaen i EU. Ikke minst gjelder dette makrelldisputten med Norge. Ellers, så er de europeiske produsentorganisasjonene misfornøyd med Kommisjonens manglende ambisjoner for revidering av EUs felles fiskeripolitikk. 

Videre, så tas det nå politiske initiativ i kampen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske – og ikke minst urettferdig konkurranse fra Kina. Hvis du er interessert i trender, analyser, arrangementer og høringer, så finnes det godbiter også med dette i nyhetsbrevet. 

Riktig god lesing! 

Nyhetsbrevet kan du lese her! (PDF, 5 MB)