Aktuelt NorthNorway

Har du lyst på et utfordrende, spennende og variert opphold i studiene? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Som student hos Nord universitet kan du for høstsemesteret 2022 være studentpraktikant ved Nord-Norges Europakontor i Brussel. 

 Da Europakommisjonen tidligere denne uka annonserte de første regionene og byene i Europa som får ta del i EUs samfunnsoppdrag på klimatilpasninger, sto Troms og Finnmark fylkeskommune på lista.

 Det var noe av budskapet til prorektor for forskning ved Nord universitet, Ketil Eiane, under et arrangement i Brussel nylig.

 Det sa Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, under årets Arctic Infrastructure Conference. Konferansen samlet flere aktører på tvers av Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland for å fremme økt samarbeid innen bærekraftig logistikk og infrastruktur.

I forrige uke publiserte Europakommisjonen detaljene rundt sin REPowerEU plan over hvordan EU skal kvitte seg med russisk olje, gass og kull – samtidig som utrulling av fornybar energiproduksjon skal akselereres. Deriblant satses det stort på hydrogen, vind- og solkraft, og tilhørende konsesjonsprosesser skal kortes betraktelig ned. For å klare dette anslår Europakommisjonen at det trengs investeringer på opptil 300 milliarder euro.  

Med ei europeisk energikrise som har blitt ytterligere tilspisset etter Russlands invasjon av Ukraina, har EU nå skrudd opp tempoet på overgangen til fornybar energi ytterligere.

Det er stikkord for gårdagens tur til Sommarøy utenfor Tromsø. Hvordan tilrettelegge for kystsamfunn som er både levedyktig og ivaretar miljøet? EU jobber med å styrke sin kystsoneforvaltning og ønsker å lære av Nord-Norge.  

 Vår hospitant Marte Bugge har nå vært på Nord-Norges Europakontor i åtte uker. Underveis i oppholdet har hun skrevet reisebrev om sine opplevelser og hva hun har lært. Dette er Martes tredje og siste reisebrev.

– For å implementere EUs strategi for et bærekraftig Arktis, må lokalsamfunnene være en del av det grønne skiftet.

Konflikten mellom EU og Norge rundt tolkningen av Svalbardtraktaten har dreid seg om størrelsen på EUs andel av kvoten i etterkant av Brexit. I forrige uke kom meldingen om at begge parter nå har kommet frem til en forståelse.

Til toppen