Eiere og partnere

Nord-Norges Europakontor representerer Nord-Norge som region i Brussel, med særlig fokus på regionalpolitikk og regional utvikling, nordområdene og folk-til-folk samarbeid. Kontoret har to eiere og seks partnere.

Eiere

Nordland fylkeskommune

 

Internasjonalt samarbeid er en gjennomgående prioritering i Nordland fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler. Å stimulere til internasjonalt samarbeid gjennom EØS-avtalen, blant annet ved å legge til rette for norsk deltagelse i ulike europeiske samarbeidsprogram, er en viktig del av dette. Internasjonalt kontor er norsk kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis, NORA og deltar i forvaltning av Interreg Aurora og ENI Kolarctic. Viktig tematikk er folkehelse, ungdom, kultur og næringsliv. NFK er også involvert i Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.

 

Les mer her.

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Info kommer

Partnere

Nord universitet

 

Foto: Nord universitet - Klikk for stort bilde

  Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag. Universitetet har ledende nasjonale forskningsmiljøer for eksempel innen havbruk/biovitenskap og innen innovasjon/ entreprenørskap. Nord universitet samarbeider med kunnskapsinstitusjoner i mange spennende land, og har internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med institusjoner blant annet i Ukraina og Slovakia.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitets om bidrar til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiT er en tung aktør innen polar- og nordområdeforskning, og jobber mot å få en stadig viktigere rolle som faglig tyngdepunkt. Universitetet har som ambisjon å være internasjonalt ledende innenfor følgende kunnskapsområder: 

  • Energi, klima, samfunn og miljø
  • Teknologi
  • Helse, velferd og livskvalitet
  • Samfunnsutvikling og demokratisering
  • Bærekraftig bruk av ressurser

Norges Råfisklag

Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.

Organisert som et samvirke. Etablert i 1938 og regulert gjennom Fiskesalslagslova. Ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfanget norsk sjømat fra Nordmøre til og med Finnmark. 62 ansatte. Hovedkontor i Tromsø. Regionkontor i Svolvær og Kristiansund.

Salten Regionråd

Mer informasjon kommer

Tromsø kommune

Mer informasjon kommer

Rana Utvikling 

Rana Utvikling er et næringsutviklingsselskap som utfører rollen som Rana kommune sin næringsetat. Visjonen til selskapet er å være regionens fremste strategiske samarbeidspartner som gir retning og kraft til bærekraftig utvikling. Selskapet sin viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende. 

Gjennom tilstedeværelsen i Brussel promoteres Rana Utvikling og Ranasamfunnet for EU-institusjoner og får samtidig en arena for å komme med innspill til EUs politikkutvikling. Bærekraftig energi, klima, miljø og grensekryssende transportløsninger er tema som blir viktig i dette partnerskapet. Les mer om partnerskapet her.