Om Nord-Norges europakontor

Nord-Norges europakontor ble opprettet i 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Gjennom å være tilstede i Brussel, er Nord-Norges europakontor et kompetansesenter på EU og EØS, og gir praktisk og faglig hjelp til miljøer i Nordland, Troms og Finnmark.

Vi spiller inn nordnorske synspunkter til EUs politikkutvikling så tidlig i prosessen som mulig. På den måten har vi mulighet til å få gjennomslag, siden Norge ikke sitter rundt bordet når beslutninger tas. Kontoret ønsker å påvirke i forkant og utnytte handlingsrommet i etterkant. 

Nord-Norges Europakontor har fire overordnede hovedmålsettinger:

  • Europakontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene i EU og EØS-avtalen.
  • Europakontoret skal bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. 
  • Europakontoret skal bidra til markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.
  • Europakontoret skal bidra til større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Det internasjonale engasjementet skal bidra til å fremme næringsutvikling og innovasjon, samt utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings- og utdanningsmiljøene i fylkene.

Kontoret har som mål å bidra til at kompetansen på EU, EØS og generell internasjonal kunnskap øker i de nordnorske fylkene.

Hva gjør vi?
 

I det daglige jobber kontoret mer spesifikt basert på vår fireårige strategiplan og bestillinger fra eiere og samarbeidspartnere. 

Med vår lokalisering i Brussel kan vi enklere identifisere aktuelle politikkområder som diskuteres i EU, og komme med innspill opp mot EUs institusjoner, dersom disse skulle være av interesse for Nord-Norge.

I tillegg kan vi, etter ønsker fra eiere og partnere, finne aktører i Brussel som har sammenfallende interesser som regionen for mulig samarbeid, og sette nordnorske aktører i kontakt med relevante partnere fra andre deler av Europa, eller innad i EU-systemet. 

Mer spesifikt oppretter vi dialog med saksbehandlere i Europakommisjonen, har kontakt med politikere i Europaparlamentet, skaper arenaer for nordnorske aktører som kommer til Brussel, skriver høringsinnspill og arrangerer seminarer sammen med relevante miljøer.

Vi legger også stor vekt på samarbeid gjennom nettverk. Ett av disse er Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), hvor Nord-Norge ledet nettverket blant annet i 2021-2022.