Om Nord-Norges Europakontor

Om Nord-Norges Europakontor

Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Gjennom å være tilstede i Brussel, skal Nord-Norges Europakontor være et kompetansesenter på EU og EØS, og skal kunne gi praktisk og faglig hjelp til miljøer i Nordland og Troms og Finnmark.

Vi forsøker å medvirke i EUs politikkutvikling ved å spille inn nordnorske synspunkter så tidlig i prosessen som mulig. På den måten har vi mulighet til å få gjennomslag. Kontoret ønsker å påvirke i forkant og utnytte handlingsrommet i etterkant. 

Nord-Norges Europakontor har fire overordnede hovedmålsettinger:

  • Europakontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene i EU og EØS-avtalen.
  • Europakontoret skal bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. 
  • Europakontoret skal bidra til markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.
  • Europakontoret skal bidra til større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Det internasjonale engasjementet skal bidra til å fremme næringsutvikling og innovasjon, samt utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings- og utdanningsmiljøene i fylkene.

Kontoret har som mål å bidra til at kompetansen på EU, EØS og generell internasjonal kunnskap øker i de nordnorske fylkene.

Hva gjør vi?
 

I det daglige jobber kontoret mer spesifikt basert på vår fireårige strategiplan og bestillinger fra eiere og samarbeidspartnere. 

Med vår lokalisering i Brussel kan vi enklere identifisere aktuelle politikkområder som diskuteres her nede, og komme med innspill opp mot EU, dersom disse skulle være av interesse for Nord-Norge.

I tillegg kan vi, etter ønsker fra eiere og partnere, finne aktører i Brussel som har sammenfallende interesser som regionen for mulig samarbeid, og sette nordnorske aktører i kontakt med relevante aktører fra andre deler av Europa, eller innad i EU-systemet. 

Mer spesifikt oppretter vi dialog med saksbehandlere i Europakommisjonen, har kontakt med politikere i Europaparlamentet, skaper arenaer for nordnorske aktører som kommer til Brussel, skriver høringsinnspill og arrangerer seminarer sammen med relevante miljøer.

Vi legger også stor vekt på samarbeid gjennom nettverk. Ett av disse er Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), hvor Nord-Norge leder nettverket i 2021-2022. 

 

Til toppen