Nyhetsbrev for forskning og innovasjon

FoU-brev januar/februar 2021

Årets første utgave av nyhetsbrevet vil bli ekstra langt, fordi vi ønsker fokusere litt ekstra på den nye programperioden som nå er i gang, med informasjon om muligheter i Horisont Europa og Erasmus+. Blant annet har vi funnet frem de lekkede utkastene til arbeidsprogrammene i forskningsprogrammet. Dette gir en unik mulighet til å se seg ut mulige utlysninger å søke på. Om man lurer på hvordan man søker, så har vi samlet en liste med arrangementer relatert til Horisont Europa introduksjonskurs til Horisont Europa

Vi vil selvfølgelig også ha våre vanlige FoU-fokuserte nyheter, de finner du lengre ned i FoU-brevet. Vi har blant annet skrevet om høringssvarene på høringen til EUs nye arktispolitikk, at 2021 er jernbanens år, og at det nå er åpent for å sende inn søknader til årets EU Regions Week.

Ellers kan vi melde om utbyttinger ved kontoret. Vår trainee Mathias har vendt nesa på Oslo litt tidligere enn planlagt, mens Andreas vil være å finne hos Kunnskapsparken Bodø fra mars av. Vi ønsker de lykke til! Da kan vi også nevne at i dag er siste frist for å søke på den åpne rådgiverstillingen hos oss!

VÅRENS ARRANGEMENT OG KURS

11. februar: Regional lansering i Troms og Finnmark

15.-19 februar: Horisont Europa: Prosjektutvikling 1 av Forskningsrådet
For deltakere fra U&H og instituttsektor
Grunnleggende introduksjon til Horisont Europa, samt satsingene missions, partnerskap og clusters.

1.-5. mars: Horisont Europa: Prosjektutvikling 1 av Forskningsrådet
For deltakere fra næringslivet.
Grunnleggende introduksjon til Horisont Europa, samt satsingene missions, partnerskap og clusters.

1. mars: Introduction to Horizon Europe (nivå 1/2) av Forskningsrådet
Gir en introduksjon til Horisont Europa, med gjennomgang av struktur og innhold, samt de nye satsingene. Gir også introduksjon til hvordan man leser arbeidsprogrammene og hvilke endringer mtp søknadsskriving fra Horisont 2020. Kurset holdes på engelsk.

8.-9. mars: Regional lansering i Nordland
Endelig bekreftelse på dato ventes, mer informasjon kommer

24. mars: Lanseringskonferanse for Erasmus+ av DIKU
Mer informasjon kommer

7.-9. april: Lynkurs EU/EØS på 1-2-3
Regionkontorene og KS arrangerer tre kurs på en time hver som gir oversikt over EUs institusjoner og prosesser, samt våre perspektiv. Vi vil gå i dybden på to store temaer som er aktuelle i EU nå: EUs grønne giv og digitalisering. Påmelding kommer snart.

UTKAST TIL ARBEIDSPROGRAMMENE LEKKET

De som har litt erfaring med Horisont 2020 vet at det ofte sirkulerer utkast til arbeidsprogram før de er offisielt lansert. Dette har høstet kritikk fordi de ofte lekkes til noen få utvalgte, som dermed får en større fordel i mer forberedelsestid enn andre. For Horisont Europa er det planlagt at arbeidsprogrammet for de første to årene skal lanseres rundt april i år.

For å unngå at noen organisasjoner får større fordeler enn andre, har Science Business publisert korte sammendrag og linker til de utkastene som ligger ute. Linkene til utkastene finner du her. Det er viktig å ta forbehold om at det kan komme endringer, men disse vil likevel gi en god pekepinn og gode muligheter til å forberede dere mens dere venter på at utlysningene annonseres senere i år.

NASJONALE STRATEGIER FOR HORISONT EUROPA OG ERASMUS+  

Regjeringen ønsker norsk deltakelse i både Horisont Europa og Erasmus+ og ønsker derfor å utvikle nye nasjonale strategier for Norges deltakelse i programmene. Det er derfor lansert en åpen høringsrunde med frist 10. februar, med mulighet til å komme med innspill på blant annet hva man ønsker å oppnå gjennom Erasmus+ og Horisont Europa.

Link til høringen på Horisont Europa finner du her, og link til høringen på Erasmus+ her.  

ERC LEGGER STRAKS UT UTKAST TIL ARBEIDSPROGRAM – FØLG MED

Det europeiske forskningsrådet (ERC) planlegger å lansere en nettside med utkast av arbeidsprogram og andre relevante dokumenter for ERC sine utlysninger for 2021. det er forventet å bli forsinkelser også her, men ERC uttaler at de vil forsøke å holde seg så nær originale fristene som mulig.

INTERVJU – NORDNORSKE AKTØRER HAR GODE MULIGHETER       

Horisont Europa er endelig straks i gang, og vi har nå muligheten til å forberede oss mens vi venter på de første utlysningene. Vår trainee Mathias har tatt seg en mailprat med Forskningsrådets regionansvarlige for Troms og Finnmark, Elisabeth Blix Bakkelund, om hva vi kan gjøre for å være klare. Hun anbefaler blant annet å melde seg på de mange kursene og lanseringene for å bli kjent med programmet. Les hele intervjuet her og se en liste over arrangementer ovenfor.

HORISONT EUROPA LANSERES 

I det første halvåret av 2021 ledes Rådet av Portugal, som 2. februar satt Horisont Europa på agendaen med en uformell lansering av programmet. Med flere store navn som EU-kommisær Mariya Gabriel som oppfordret til et bredt engasjement rundt forskningsprogrammet. Gabriel trekker frem Horisont Europa som det første programmet som aktivt skal inkludere europeiske borgere, og i større grad være med på å skape vekst og fremgang i Europa. I Horisont Europas ånd deltok også representanter fra næringsliv og forskningssektoren. Se hele lanseringen her.

-EU GJØR EUROPA TIL EN STORSPILLER I BATTERIBRANSJEN

Det sier Peter Carlsson, CEO i den svenske batteriprodusenten Northvolt, under lanseringen av Horisont Europa 2. februar. Han maner likevel til større innsats og større bidrag fra forsknings- og innovasjonsprogrammet. Han mener at europeisk industri ligger 10 år bak Asia og at det finnes 5 amerikanske entreprenører for hver europeisk batterientreprenør. Carlsson avslutter med å slå fast at EUs Green Deal gir Europa et fortrinn i den globale konkurransen. Se innlegget her.

STORBRITANNIA BLIR MED I HORISONT EUROPA     

Dette ble klart da skillsmisseavtalen endelig kom på plass i jula 2020. Storbritannia vil være assosiert medlem på lik linje som Norge, og har dermed de samme rettigheter og muligheter som resten av medlemslandene. Dette vil gi forutsigbarhet også for norske forskere som ønsker å samarbeide med britiske aktører. Frem til brexit ble et faktum i 2016 var Storbritannia en av de største aktørene i Horisont 2020.

... MEN UTE AV ERASMUS+ - HVA BETYR DET FOR NORD-NORGE

 Britene mener at prislappen blir for høy, og fortsetter derfor ikke sin deltakelse i Erasmus+. Vi har tatt en prat med rådgiver innenfor utdanning og utveksling i Nordland Fylkeskommune, Tor Magne Andreassen og seksjonssjef ved internasjonalt kontor ved UiT, Sigrid Ag, for å lære mer om hvordan nordnorske aktører blir påvirket av britenes brudd med Erasmus+.

- Siden det er vanskelig å finne andre finansieringskilder er det opplagte alternativet for vår del å finne partnere i de andre EU-landene. Siden bruddet har vært forespeilet over lengre tid så har arbeidet med å finne andre partnere allerede startet, forteller Andreassen. Les mer på våre nettsider. 

Storbritannia har varslet at de vil ha et eget program, The Turing Scheme, for britiske elever og studenter. Dette vil imidlertid ikke være tilgjengelig for europeiske elever, studenter eller ansatte som vil til Storbritannia, og det etterlyses nå en ordning som vil sikre støtte den veien også.  

FREYR SIKRER FINANSIERING OG GÅR PÅ BØRS

FREYR har sikret seg finansiering til grønn batteriindustri, og har hentet inn 7,3 milliarder kroner til å realisere planene om å starte med storskala og grønn batteriindustri i Nord-Norge. – Dette er Norges største industrisatsing på fastlandet. Det skjer i Mo i Rana i Nordland, og er en del av det grønne skiftet – altså framtidsrettet og vil være en industrisatsing som er globalt rettet, sier fylkesrådsleder for Nordland fylkeskommune Tomas Norvoll. Les mer hos Mo industripark

MEDLEMSLAND TRUER MED VETO PÅ EUS GRØNNE TAKSONOMI

EUs grønne taksonomi har vært en av de store satsingene til Europakommisjonen og skulle være med på å sikre den grønne omstillingen gjennom å klassifisere grønne investeringer. Regelverket står nå i stampe etter at medlemsland har satt ned foten.

Taksonomien har vært en sentral brikke i klimaplanen til Europakommisjonens president Ursula Von Der Leyen, men har nå fått en bråstopp på grunn av at flere medlemsland truer med å sette ned foten og legge ned veto på forslaget.

Europakommisjonen har varslet at de må tilbake til tegnebrettet og komme med et nytt forslag. Les mer om saken på våre nettsider.

SOGA OM URSULA DEN GRØNE OG TINA SKIPSBYGGJAR

Ta deg en liten pause og les sagaen skrevet av energiråd ved Norges delegasjon til EU, Ragnar Semundseth. Med en ny vri kan du lese om hvordan Norge og EU kan samarbeide gjennom Langskip-prosjektet og hydrogensatsingen til EU. Kanskje var ikke 2020 bare dårlig?

OPPDATERING – EUS ARKTISPOLITIKK

Europakommisjonen og Den europeiske utenrikstjenesten har lansert en rapport med resultatene fra høringen om EUs nye arktispolitikk. 140 ulike aktører sendte inn høringssvar, av disse var 20,9% akademiske eller forskningsinstitusjoner – nest flest av alle aktørene.

Tilbakemeldingene går ut på at mye av tematikken fra den nåværende politikken fremdeles er relevant, og at det er viktig å få til en balanse mellom bekjempelse av klimaforandringene, og bærekraftig utvikling i arktis. Flere har også svart at de ønsker at EU tar en tydelig rolle for å øke samarbeid og øke kunnskapen i Arktis. Til sist konkluderer rapporten at forskning og vitenskap må være grunnlaget for all politikk og aktivitet i arktis.

SVERIGE OG FINLAND MED I IPCEI PÅ BATTERI

 I slutten av januar annonserte Europakommisjonen at 12 medlemsland får tildelt IPCEI (Important Project of Common European Interests) på batteri. Dette betyr at de 12 medlemslandene involvert vil finansiere prosjektene med inntil 2,9 milliarder euro. Prosjektet heter European Battery Innovation, og blant de 42 partnerne er aktører fra både Sverige og Finland. Northvolt i Sverige skal bidra med battericeller, mens finske aktører skal bidra med blant annet råmaterialer og batterisystemer.

En lignende prosess er nå i gang for en IPCEI på hydrogen. Fristen for å melde interesse på norsk side er 10. februar – les mer her.

EU SATSER PÅ TOG I 2021

2021 jernbanens år i EU, og gjennom året skal Europakommisjonen sette søkelyset på kontinentets jernbaner. Med å øke fokuset på jernbanene i Europa ønsker Europakommisjonen å utnytte potensialet til toget for å øke bærekraften i europeisk mobilitet og transport. Gjennom året vil det arrangeres en rekke arrangement, markeringer og prosjekter. På tross av sin miljøvennlighet og trygghet, brukes tog og sporveiene for lite. I dag er kun 7% av alle personreiser i Europa med tog, og bare 11% av godsfrakt på kontinentet fraktes via jernbanen.

Jernbanen er sentral i EUs grønne giv, og deres nye transportstrategi hvor Europakommisjonen ønsker å senke utslipp i transportsektoren med hele 90% innen 2050. For å oppnå målene om store klimakutt skal skje gjennom digitalisering og innovasjon.

DELTA UNDER EU REGIONS WEEK

 EU Regions Week (EWRC), går i år av stabelen 11.-14. oktober, foreløpig heldigitalt. Regionuka gir europeiske byer og regioner en mulighet til å vise sin evne til å skape vekst og samarbeid – og vise hvorfor regionene er viktig for EU. Tema for 2021 er grønn omstilling, samhørighet, digital omstilling og innbyggerengasjement. Alle nordnorske aktører kan sammen med europeiske partnere søke om å ha arrangement under uka. Frist for å søke er 26. mars. Det har vært rekordmange søkere de siste årene – så det er lurt å starte tidlig.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du kan søke om å ha arrangement!

ER DU KONTORETS NYE RÅDGIVER?

Nord-Norges Europakontor ser etter en ny EU-rådgiver innen fagfeltene næring og transport. Vi søker deg som vil jobbe i et raust og godt miljø, som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som blant annet har erfaring med å jobbe med næring og transport på europeisk nivå. Les mer her og søk innen 2. februar! 

FINN DIN PROSJEKTPARTNER TIL HORISONT 2020

Trenger du flere partnere til din Horisont 2020-søknad? Da er det enkleste å søke i deltakerportalen til Horisont 2020. Databasen inneholder deltakere i tidligere EU-prosjekter, og du kan søke etter tema, type organisasjon eller geografisk plassering. Ta en titt her.

ERRIN-KALENDER

Møter og arrangementer i de ulike ERRIN Working Groups kontoret følger. Se lenke for tema og agenda. Ta kontakt dersom du er interessert i et spesielt tema, informasjon eller budskap fra de ulike arrangementene. Gjennom vårt medlemskap i ERRIN er det også muligheter for dere hjemme å delta på møtene. Ikke minst er det mange webinarer som er enkle å følge med på.  

ARRANGEMENTER

22.-26 feb: EU Industry Days  

31.mai-04 jun: EU Green Week 2021

11.-14.okt: EU Regions Week 2021

Til toppen