FoU-brev april-mai 2023

Velkommen til nyhetsbrevet for forskning, utvikling og utdanning for mai måned. Brussel er igjen grønn og har blikket rettet mot fremtiden. Neste år er valgår i EU, hvordan vil for eksempel arbeidet med klimanøytralt kontinent innen 2050 bli påvirket av dette?

Les FoU-brevet her. (PDF, 6 MB)

Samtidig har Europakommisjonen satt i gang prosessen med hva klimamålen for 2040 skal være, og hvordan de skal nås. Det nevnes mulig forslag om kutt på 75-80 prosent i 2040, sammenlignet med 1990 - blir det nye buzz-ordet "Fit for 80" mon tro?

På forsknings- og utviklingssiden er det to runder med infodager og brokerage events på denne siden av sommeren. Det er også en rekke muligheter innenfor REPowerEU, men også Nordic Energy Council, som har ute en utlysning som skal bidra i det grønne skiftet.

Har du spørsmål, innspill eller tips til saker som bør være med i neste nyhetsbrev? Send epost til tina@northnorway.org.

 

God lesestund!

Hilsen Tina