Nyhetsbrev om fisk og hav november 2022

  • EU-Kommisjonen sitt arbeidsprogram for matpolitikken i 2023
  • Reglene for begrenset adgang for EUs fiskeflåte i hverandres farvann.
  • "Towards a strong and sustainable EU algae sector" som et initiativ for å utløse potensialet til alger i EU.
  • EU og landene rundt Middelhavet, som har blitt enige om de første flerårige forvaltningsplanene.

Les mer om sakene her  (PDF, 7 MB)