Nyhetsbrev for fisk og hav mars 2023

Da var det klart for nyhetsbrevet for fisk og havsaker for mars. Denne måneden ser vi nærmere på FuelEU Maritime Initiative, som er en del av EUs klimapakke Fit for 55, og som skal fase ut bruken av fossilt drivstoff i maritim sektor. Ellers, så er EU og Norge blitt enige om nye kvotefordelinger. Det er signert tre bilaterale avtaler som inkluderer: kvotefastsettelse i Skagerrak og Kattegat, utveksling av kvoter mellom de to partene og gjensidig tilgang til hverandres farvann for fiskerne. Les mer i nyhetsbrevet her (PDF, 4 MB)