Nyhetsbrev for fisk og hav januar 2023

Vi ønsker med dette leserne av Nyhetsbrev for fisk og hav et riktig godt nytt år! Årets første EU-nyheter på området understreker og forsterker de senere års tendenser: Bærekraftig forvaltning, miljø og klima er svært viktige strømninger i næringene. Hvilke større konsekvenser dette får på lokalt og regionalt næringsnivå, er enda for tidlig å si, men vil berøre næringene betydelig. Nyhetsbrev for fisk og hav (PDF, 5 MB)