Fiskebrev august 2022

 

  • EU med krisestøtte til egen fiskeri- og havbruksnæring
  • Nye vedtak, satsinger og systemer for bærekraftige hav og bestander
  • Bærekraftige fiskerier: EU og Norge har besluttet ordninger for å modernisere utvekslingen av fiskeridata til kontrollformål
  • Kommende høringer

Les mer om disse og andre nyhetssaker her (PDF, 223 kB)