Det grønne skiftet

Ikke bare Nord-Norge, men hele verden må gjennom en ambisiøs omstilling, og det vil medføre endringer for all aktivitet i fremtiden. EU har satt seg mål gjennom EUs grønne giv, at Europa skal være et klimanøytralt kontinent innen 2050. Det grønne skiftet skal  redusere klimagassutslipp, men den skal også være en vekststrategi, som skal gi økt verdiskaping, skape nye arbeidsplasser og bedre, sunnere liv for Europas befolkning. 

Du kan følge utviklingen fra Europakommisjonens nettsider om EU Green Deal, hvor du også finner en tidslinje med nye initiativ og strategier. 

Endringer i alle sektorer

Dette vil medføre handling og endringer innen klima, miljø og hav; energi; transport; jordbruk; finans og regional utvikling; industri og næring; og forskning og innovasjon. 

EUs grønne giv er en ambisiøs plan som tar sikte på å gjøre det mulig for europeisk befolkning og bedrifter å tjene på et bærekraftig grønt skifte, samtidig som man oppnår målet om å være klimanøytral innen 2050.

 

Investeringer i grønn teknologi, bærekraftige løsninger og nye næringer vil støtte arbeidet mot å nå Green Deal sine målsetninger. EU fokuserer på at skiftet skal handle om å forbedre hverdagen til europeere og samtidig sørge for økonomisk vekst gjennom nye, grønne produkter og markeder.

 

Bærekraftig utvikling skal bli en del av alle politikkområder i EU. Dette betyr at dagens politikk som berører det grønne skiftet enten må byttes ut eller oppdateres, og ny politikk vil bli utarbeidet under Green Deal-paraplyen.

 

Hvordan NNEO jobber med det grønne skiftet

Et av tre mål i NNEOs strategi for 2021-2024, er å bidra til at landsdelen tar del i en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og synliggjøre at Nord-Norge er en fremtredende region på dette området.

  • Med fokus på det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling, skal NNEO følge med på, rapportere hjem, og kople nordnorske miljøer på prosesser og nettverk i EU
  • Profilere Nord-Norge som en miljø- og bærekraftsbevisst region overfor europeiske institusjoner og miljøer
  • Delta aktivt i relevante nettverk / fora

 

For oppdatert informasjon om nye satsinger og endringer som vil påvirke Nord-Norge, ta kontakt med oss. 
torbjorn@northnorway.org og janni@northnorway.org 

Artikkelliste