- Vi trenger en inkluderende, åpen dialog og kompromiss

- Vi trenger en inkluderende, åpen dialog og kompromiss

EEAS  Det sa EUs ambassadør for arktiske saker Michael Mann i forrige uke under det aller første EU Sami Week i Brussel.

Økt samarbeid, kunnskapsdeling og partnerskap mellom EU og Sapmi 

Det var godt oppmøte under EU Sami Week Janni Ekrem Konferansen EU Sami Week varte i to og en halv dag og var fullspekket med politiske diskusjoner så vel som kulturelle innslag. Fokuset under konferansen var på grenseoverskridende samarbeid, regional innovasjon og samfunnsledet lokal utvikling.  

Konferansen er en del av et EU-prosjekt kalt Filling the EU-Sápmi knowledge gaps. Målet med prosjektet, som blant annet Troms og Finnmark Fylkeskommune har vært med å finansiere, har vært å øke gjensidig kunnskap og bevissthet om EU og Sàpmi. Deriblant er det gjennomført en rekke utdanningskurs som har omhandlet EU-markedet, lobbyvirksomhet i EU og EU-prosjektledelse. 

I tillegg har prosjektet finansiert arbeidet med en EU-Sápmi-strategi som inneholder forslag til hvordan forholdet mellom EU og urbefolkningen kan operasjonaliseres. Strategien lanseres offentlig 22. august i forbindelse med den 22. samekonferansen i Gällivare. 

Under EU-Sami Week understrekte Michael Mann at Europakommisjonen jobber for en økt og meningsfull inkludering og deltakelse av samer, kvinner og unge i alle EU-avgjørelser som blir tatt om Arktis fremover, noe som er understreket i EUs nye arktispolitikk.

EU-kommisjonær Virginijus Sinkevičius løftet frem EUs arktiske finansiering og programmer, hvor blant annet samer har en dedikert styringsgruppe for samiske prosjekter under Interreg Nord programmet. 

Men EUs budskap var også at det trengs å gjøres en ytterligere jobb, og EU-kommisjonær Raphaël Goulet (DG MARE)  pekte på behovet for flere plattformer hvor samer og EU kan møtes og ha en dialog.

Både Mann og Goulet er to av hovedforfatterne bak EUs nye arktispolitikk, og begge var med på studieturen i mars arrangert av Nord-Norges europakontor, der de blant annet fikk møtt Samerådet. Det kan du lese mer om her.  

- Vi har blitt møtt med respekt og oppriktig interesse for dialog 

Christina Henriksen, president, Samerådet www.saamicouncil.net Det sa presidenten i Samerådet, Christina Henriksen, om EU. Hun sa videre at styrking av relasjoner og partnerskap med EU har vært viktig for rådet i årevis. 

Samtidig ble det påpekt av flere at den samiske siden mangler nok ressurser til å jobbe godt nok og strategisk med og opp mot EU. 

Samisk inkludering i det grønne skiftet

Et annet tema som ble mye diskutert var det grønne skiftet. Den arktiske regionen har i gjennomsnitt varmet opp tre ganger så raskt som planeten i sin helhet i løpet av de siste femti årene.  

Gjennom EUs Green Deal og arktiske politikk har EU forpliktet seg ikke bare til å bli en klimanøytral kontinent innen 2050, men også å ha en sterk tilstedeværelse i Arktis som skal bidra til en fredelig, bærekraftig og velstående region. 

Samtidig ble det påpekt under konferansen at samene ønsker en grønn utvikling som ikke går ut over deres landområder og levesett.

Janni Ekrem, EU rådgiver ved NNEO, Maria Hernes, samisk koordinator i Bodø2024, Unni Amundsen, samisk rådgiver Nordland Fylkeskommune og Tina Bringslimark, seniorrådgiver Nord UniversitetSamisk forskning for og med samer var også et av hovedtemaene under konferansen. Seniorrådgiver Tina Bringslimark kunne fortelle om Nord Universitet som i år har åpnet et Senter for samisk og urfolksstudier. Hun anbefalte alle som er interesserte i samisk forskning å ta kontakt med senteret, som kommer til å fokusere på tett samarbeid med det samiske samfunnet og dets institusjoner, språk- og kultursentre og kompetansemiljøer utenfor universitetet.

 

Stor delegasjon av samisk ungdom i Brussel

Janni Ekrem Det var også en stor delegasjon av samisk ungdom tilstede under konferansen. En av dem var leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU), Elle Rávdná Näkkäläjärvi. Hun hadde en klar beskjed til panellistene: - Her er det mange store ord angående vår fremtid, men hva kommer dere til å gjøre for å løfte våre menneske- og samiske rettigheter? 

Åsa Larsson-Blind, visepresident i Samerådet og leder av EU-prosjektet roste ungdommene som var tilstede og viste interesse for temaene. - Dere nøyer dere ikke med vakre og store ord, og må fortsette og holde oss i ørene angående hva vi har lovet, tilføyet Åsa.  

Les mer om konferansen her.  

Til toppen