EU-representanter besøkte Tromsø og Kirkenes

EU-representantene ved Ksat i Tromsø. Fra venstre Miguel Roncero Martin (Europakommisjonen), Kati Pärn (Europaparlamentet), Michael Mann (EUs utenrikstjeneste) og Raphaël Goulet (Europakommisjonen). Torjus Kleiven Kandal – Det er helt avgjørende at Nord-Norge har et ord med i laget når man i EU diskuterer arktiske  problemstillinger, sa Bjørn Inge Mo til EU-representantene som besøkte Tromsø i februar.

Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark ønsket delegasjonen velkommen til Tromsø i strålende vintervær på Fjellheisen.Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo ønsket velkommen til Tromsø Torjus Kleiven Kandal

– Troms og Finnmark utgjør en del av Arktis som er befolket, har velfungerende og levende samfunn, godt utbygd infrastruktur, sterke kunnskapsmiljøer og ikke minst naturressurser EU er avhengig av. Samtidig opplever vi utfordringer lange avstander, spredt befolkning og en aldrende og synkende befolkning. Dette er perspektiver EU må ha med seg, i sitt engasjement i Arktis, understreket fylkesrådslederen. 

Også ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, ønsket EU-representantene velkomment til byen.

Kirsti Methi i Tromsø kommune fortalte om Arktisk hovedstad-prosjektet Torjus Kleiven Kandal Delegasjonen fra EU besto av representanter fra Europaparlamentet, Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste. Les mer om dem nederst på siden.

Kirsti Methi fra Tromsø kommune snakket om deres søknad om å bli en av 100 klimanøytrale byer innen 2030, og hvorfor det er viktig både for Nord-Norge – og for EU.

 

 

Dansende nordlys

De møtte også Mads Qvist Frederiksen fra Arctic Economic Council, som fortalte om arbeidet de gjør.

Turen er viktig nettopp for å vise hva Arktis handler om, vise de moderne og levende byene våre, forskningen, næringen og industrien.Gruppen opplevde fantastisk nordlys på kveldstid Torjus Kleiven Kandal

Studieturen er en viktig del av det kontinuerlige arbeidet Nord-Norges Europakontor gjør i  Brussel, når det gjelder å bygge kunnskap om nordområdene i Brussel og formidle nordnorske interesser og synspunkter inn til EUs institusjoner. 

På kveldstid fikk EU-representantene oppleve stjerneklar himmel og dansende nordlys.

Bygger kunnskap om nordområdene

Dag to av studieturen startet hos Tromsø Havn som fortalte om sine framtidsplaner for å legge til rette for en grønn skipsfart, fiskerier og turisme. I tillegg fikk vi en god orientering om all satsing innen satellitter ved Andøya Spaceport.

Hos Norges Råfisklag snakket vi ikke bare om fisk og fiskeriforvaltning, men vi fikk også servert fersk skreimølje til lunsj.

Vi var også innom Arctic Council sitt sekretariat, som ga oss en oppdatering hva som skjer der, og UiT Norges arktiske universitet fortalte om flere spennende prosjekter.

Tre fremtidsretta biotech-selskaper, Zooca/Calanus, Stella Polaris og Marealis ga en god innføring i hvordan en kan utnytte havets goder enda bedre og mer bærekraftig.

Det grønne skiftet i Arktis

EU-representantene fikk i Kirkenes en innføring hos Barentssekretariatet om Barentssamarbeidet, og folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland. I tillegg var vi hos Kirkenes-bedriften Barel, som har produksjonen sin i Murmansk. 

På Kirkeneskonferansen dag 1 snakket EUs arktiske ambassadør, Michael Mann, om verdien av åpne grenser i Barents og Arktis.EUs arktiske ambassadør på Kirkeneskonferansen Torjus Kleiven Kandal  

Michael Mann snakket også om EUs tilnærming til det grønne skiftet i Arktis. Han fokuserte på behovet for en overgang til klimanøytral energi, og fremhevet at EU vil bidra flere arbeidsplasser i Arktis, gjennom finansiering av blant annet forskning og utvikling.

Også Raphaël Goulet fra Europakommisjonen holdt innlegg med implementering av EUs grønn giv i Arktis som tema. 

Spesiell Kirkeneskonferanse med tragisk bakteppe

Om morgenen på dag 2 av konferansen våknet man opp til at Russland hadde invadert Ukraina. Viktigheten av Barentssamarbeidet siden den geopolitiske situasjonen er så anspent man snakket om dagen før, virket plutselig så fjernt. Naturlig nok ble det et annet fokus under Kirkeneskonferansen, enn det som var planlagt. Russlands aggresjon i Ukraina ble kritisert fra mange hold fra scenen. Christina Henriksen, president for Samerådet, og Silje Karine Moutka, sametingspresident, møtte EU-delegasjonen på Savio-museet i Kirkenes Torjus Kleiven Kandal

Etter konferansen hadde delegasjonen samtaler med sametingspresidenten og presidenten av Samerådet.  

Disse deltok fra EU

  • Michael Mann - EUs ambassadør for arktiske saker. Jobber for EUs utenrikstjeneste. Er sammen med Raphael Goulet en av hovedforfatterne av EUs nye arktiskpolitikk.
  • Raphaël Goulet - leder for enheten i Europakommisjonen som jobber med arktiske saker (DG MARE, Maritime Affairs and Fisheries).
  • Miguel Roncero Martin - Arktisk koordinator i DG MARE.
  • Kati Pärn - politisk rådgiver for Europaparlamentariker Urmas Paet. Han er nestleder i utenrikskomiteen og leder den arktiske vennskapsgruppa i Europaparlamentet.