Aktuelt NorthNorway

Reisebrev II: Hospitantopplevelser – noen små drops

Marte og Janni på vei nordover til Skellefteå. Foto: Janni Ekrem Vår hospitant Marte Bugge har nå vært ved Nord-Norges Europakontor noen uker. Vi har spurt henne om å skrive noen reisebrev underveis med sine opplevelser og erfaringer, og ikke minst hva hun tar med seg hjem etter endt hospitantopphold.  Dette er Martes andre reisebrev.

Les Martes første reisebrev her.

Ned til Brussel og rett nordover igjen

Som fersk hospitant her i Brussel forventet jeg at det meste av aktiviteten ville være nettopp her i Brussel. Men allerede den første uken som hospitant gikk turen rett nordover igjen. Til Skellefteå og NSPA-forum 2022. En særdeles viktig møteplass for 13 regioner i Nord og Øst Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge, regioner som deler mange av de samme utfordringene og mulighetene i det som kalles Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Her deltok politikere, næringsliv, byråkrater og forskningsmiljøer fra alle regionene, i tillegg til at sentrale ressurspersoner bidro med innlegg. Regionenes Europakontor er i fellesskap ansvarlige for arrangementet som foregikk på spektakulære The Wood Hotell – en av verdens høyeste bygninger i tre, med bærekraft og miljøfokus i alle ledd.

Som hospitant var det overveldende mye nytt. Det var åpenbart at mange etablerte nettverk møttes, og jeg kjente absolutt ingen. Men jeg ble godt inkludert og ivaretatt av mine kolleger og etter hvert nye bekjentskap. Det var også en sterk opplevelse å lære veldig mye nytt, på engelsk, fremført med både varierende aksent og tydelighet.

Både Tina og Janni fra vårt kontor hadde viktige bidrag den første dagen, og jeg ble imponert over hva de kan og hvor flinke de er til å formidle ganske krevende tema. Jeg lærte mye om arktisk politikk; fra det grønne skiftet og EUs Grønne giv, til felles sårbarhet og ikke minst mulighetsrom. Vi er midt i det viktigste som skjer for vår regions fremtid. Det ble en bratt, spennende og innholdsrik reise for meg på alle mulige måter.

Marte og fylkesråd i Nordland, Linda Haukland, på NSPA Forum i Skellefteå  Fra vår i Brussel til vinter i nord  

EU i Bodø på High North Dialogue

Etter en god arbeidsuke i Brussel med etterarbeid av NSPA, besøk på Norges Hus og planlegging av kommende arrangement, reiste vi igjen til nord – denne gangen til min hjemby Bodø! Rart å være på «besøk» hjemme, når jeg samtidig hospiterer i Brussel. 

Nord Universitet inviterte sammen med partnere og sponsorer til High North Dialogue i Stormen bibliotek 6. og 7. april. Nord-Norges Europakontor arrangerte et side-event på morgenen før det offisielle programmet startet, og gjennomførte en flott time med tre aktører på scenen som diskuterte arktiskpolitikk ledet av vår direktør Nils. På engelsk. Og med skikkelig Brusselstart på dagen – søte bakster og rykende varm kaffe!

Denne konferansen var mye større enn NSPA Forum. Og der andre deltakere gikk litt til og fra konferansen, alt etter tema, ble jeg sittende å lytte til det aller meste. Jeg synes det av og til var krevende å forstå innholdet når det foregikk på engelsk, men etter hvert gjenkjente jeg både tematikk og nyanser. Og erfarte at det snakkes rundt de samme temaene fra litt ulike ståsted: «Business in the Arctic – The Great Shifts».

Refleksjoner etter å ha sett kontoret i aksjon

Nord-Norges Europakontor har to hovedmålsettinger; fremme nordnorske interesser og miljø overfor EU, og bidra til regional utvikling og samfunnsbygging gjennom økt EU-kompetanse «hjemme». Både NSPA og High North Dialogue (HND) er eksempler på arbeidet som gjøres hjemover. Kontoret påpeker muligheter og åpner dører for mange, både i det offentlige og private næringsliv.

Jeg har allerede fundert på muligheten for å samordne målgruppene i større grad enn i dag. På min vanlige arbeidsplass hos Statsforvalteren i Nordland, finnes det nettverk og møteplasser som absolutt krysser både NSPA og HND. Tenk om vi hadde klart å få til felles møteplasser for alle som deler visjon og interesse for landsdelen? Men da med et mer internasjonalt blikk for å evne og se andre sammenhenger og muligheter enn vi klarer å finne lokalt? Det hadde vært noe! Spennende å følge kontorets eget arrangement fra både bak kulissene og i publikum. 

Kollegene mine her nede i Brussel er svært attraktive å snakke med for mange. Det var artig å se hvor mange som tok kontakt, hvordan nettverk ble etablert, hvor imøtekommende de var til alt fra politikere og næringslivstopper til studenter og byråkrater. Etter tre uker på kontoret, ble jeg rett og slett litt rørt og stolt over «mine»! Europakontoret har betydning – det er det ikke tvil om.

Til toppen