Hvordan skal Europa tiltrekke og holde på talenter?

2023 er utnevnt som europeiske året for ferdigheter (European Year of Skills). I år skal EU prioritere og iverksette tiltak som vil bidra til å forsterke konkurranseevne, deltakelse og dyrke frem talent i arbeidslivet. Hvordan skal Europa tiltrekke og holde på talenter? Dette er fokuset i Europakommisjonen sin nye lansering, Harnessing Talent in Europe: a new boost for EU Regions.

Foto: European Commission (2023)

Ny boost for Europa og Nord-Norge

Den nye lanseringen til kommisjonen er også viktig for Nord-Norge, som også sliter med negativ demografi og behov for arbeidskraft. 

– Landsdelen står midt i et grønn industrirevolusjon, som vil kreve mye, og ny arbeidskraft. Samtidig sliter en del tradisjonelle industrisektorer allerede med rekrutteringen. Mange øst-europeere har vendt hjem pga høy økonomisk vekst og lav arbeidsledighet i sine hjemland, og det er litt for mange nordlendinger som flytter sørover. Vi må både begynne å snakke opp landsdelen, vise frem alt det spennende vi har og som skjer, bygge gode lokalsamfunn og finne nye løsninger på boligutfordringene. Dette er en jobb hele landsdelen må ta del i, for at vi skal lykkes, forteller direktør ved Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Harnessing Talent in Europe: a new boost for EU Regions, inneholder en mekanisme som heter Talent Booster Mechanism, som skal støtte EUs regioner som opplever negativ demografi, og som har behov for å tiltrekke seg kompetanse som adresserer dette. Et av Kommisjonens pilotprosjekter skal hjelpe regioner med å utvikle skreddersydde strategier for å motvirke dette. EU-initiativer som støtter utvikling av talenter, vil få en egen nettside med informasjon om EU-politikk på disse områdene. Utveksling av erfaringer og best practices i tematiske og regionale arbeidsgrupper.

Foto: Simon Johnsen under EU Regions Week i Brussel.

Hva sier de unge i nord?

I sammenheng med fjorårets europeiske år «European Year of Youth», arrangerte Nord-Norges Europakontor og Venetoregionens Europakontor en workshop under EU Regions Week i Brussel.  “Youth Empowerment and Civic Engagement, Lessons from European Local and Regional Authorities” Her ble det satt lys på hvordan man skal holde på talenter og viktigheten av å engasjere unge i prosessen med å finne løsninger.

– Mens de voksne kanskje fokuserer for mye på historien og det som har vært, er ungdommer opptatte av nåtiden og fremtiden, og hvordan fremtidens Europa blir, sa fylkesvaraordfører i Nordland fylkeskommune, Simon Johnsen. Les mer om saken her.

 

NSPA-nettverket svarer på Brain Drain

Europakommisjonen begynte allerede i fjor med å ta for seg kompetanseproblematikken rundt kompetansebehov. Dette gjorde de gjennom en åpen høring rundt «Brain Drain». Les mer om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) sitt innspill til høringen her.

Nord-Norges Europakontor er en del av NSPA-nettverket, som består av Nord-Sverige og Nordøst Finland. Dette nettverket jobber med å synliggjøre og etablere forståelse i EU for utviklingsmuligheter og utfordringer, som er karakteristiske for Europas nordligste regioner .