Ungdommer må inkluderes i politiske prosesser helt fra start

Foto: Patrick Persson

– Mens de voksne kanskje fokuserer for mye på historien og det som har vært, er ungdommer opptatte av nåtiden og fremtiden, og hvordan fremtidens Europa blir.

Det sa fylkesvaraordfører i Nordland fylkeskommune, Simon Johnsen, da han som moderator rundet av workshopen under årets EU Regions Week i Brussel.  

Han fremhevet at ungdommers engasjement er nøkkelen til å fremme samhold, solidaritet og fred i Europa, og de må få en plass rundt bordet.

Budskapene til moderator Johnsen og resten av panelet nådde bredt ut til en fullsatt sal og flere titalls som fulgte med digitalt.

Foto: Anna Skott

Ung leder av politisk panel

Med tittelen “Youth Empowerment and Civic Engagement, Lessons from European Local and Regional Authorities”, var det meget passende at en av Norges yngste politikere, 26 år fra Leknes i Lofoten, ledet panelet som bestod av regionale politikere fra Italia, Frankrike, Spania og Polen.

Målet med workshopen var å sette lys på gode initiativer og prosjekter i Europa, som styrker unges rolle i politikkutvikling og samfunnet og som kan være med på videreutvikling

Å vise frem beste praksis og erfaringer fra initiativer som støtter unge på lokalt nivå er et godt verktøy for å øke inkluderingen av unge i regioner i Europa.

Noen av eksemplene som ble lagt frem fokuserte på språkopplæring og integrering av ukrainske flyktninger i Polen, mens et prosjekt i Spania jobber med å øke andelen unge som fullfører utdanning og kommer ut i jobb.

Utenforskap må bekjempes

Under avslutningen av arrangementet kom Simon med sine betraktninger og erfaringer fra Nordland, og fremhevet at utenforskap er en stor utfordring også i denne landsdelen.

Mer enn 7000 unge i Nordland står utenfor samfunnet: de er ulike i bakgrunn, alder, økonomisk situasjon og så videre. Men det de har til felles er at de er unge, og er dermed mer sårbare og lettere havner utenfor.

Unge må inkluderes i prosessen med å finne gode løsninger og utvikle politikk som fungerer for å løse utfordringen, og de må inkluderes fra starten av.

For å finne gode løsninger og politikk for å løse denne utfordringen, må unge inkluderes i hele prosessen, helt fra start.

Presidenten for Kujawsko-Pomorskie Region, Piotre Całbecki kom med et godt råd og oppmuntring under sin tale:

– Vær modig, vær målrettet, og utnytt det at du er ung og ved godt mot, sa han.

Et mangeårig samarbeid

Workshopen er del av et årelangt samarbeid Nord-Norges Europakontor har med Venetoregionens Europakontor. Sammen med dem og en rekke andre europeiske regioner har vi over flere år hatt arrangement sammen under EU Regions Week.