Om North Norway European Office

Om North Norway European Office

Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Gjennom å være tilstede i Brussel, skal Nord-Norges Europakontor være et kompetansesenter på EU og EØS, og skal kunne gi praktisk og faglig hjelp til miljøer i Nordland, Troms og Finnmark.

Vi forsøker å medvirke i EUs politikkutvikling ved å spille inn nordnorske synspunkter så tidlig i prosessen som mulig. På den måten har vi mulighet til å få gjennomslag. Kontoret ønsker å påvirke i forkant og utnytte handlingsrommet i etterkant. 

Nord-Norges Europakontor har fire overordnede hovedmålsettinger:

  • Europakontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene i EU og EØS-avtalen.
  • Europakontoret skal bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. 
  • Europakontoret skal bidra til markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.
  • Europakontoret skal bidra til større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Det internasjonale engasjementet skal bidra til å fremme næringsutvikling og innovasjon, samt utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings- og utdanningsmiljøene i fylkene.

Kontoret har som mål å bidra til at kompetansen på EU, EØS og generell internasjonal kunnskap øker i de nordnorske fylkene.

Hva gjør vi?

I det daglige jobber kontoret mer spesifikt basert på vår fireårige strategiplan og bestillinger fra eiere og samarbeidspartnere. 

Les kontorets strategiplan for 2017-2020 (PDF, 133 kB)

Med vår lokalisering i Brussel kan vi enklere identifisere aktuelle politikkområder som diskuteres her nede, og komme med innspill opp mot EU, dersom disse skulle være av interesse for Nord-Norge.

I tillegg kan vi, etter ønsker fra eiere og partnere, finne aktører i Brussel som har sammenfallende interesser som regionen for mulig samarbeid, og sette nordnorske aktører i kontakt med relevante aktører fra andre deler av Europa, eller innad i EU-systemet. 

Mer spesifikt oppretter vi dialog med saksbehandlere i Europakommisjonen, har kontakt med politikere i Europaparlamentet, skaper arenaer for nordnorske aktører som kommer til Brussel, skriver høringsinnspill og arrangerer seminarer sammen med relevante miljøer.