North Norway kart

Kalender

Ingen planlagte hendelser

Abonner på vårt nyhetsbrev

 

Abonner 

ndptl_logo_blue.jpg

Mandag 30. november arrangerer kontoret, sammen med Nord-Sveriges Europakontor, en workshop om transport og logistikk.

27.
november
energy union EU.jpg

Kommisjonen kom 18. november med den første egenvurdering av fremgangen i arbeidet med EUs energi union, som ble lagt frem i februar i år. Et mer konkurransedyktig europeisk energimarked kan gi nye muligheter for norsk energieksport.

27.
november
Nordkapp Næringshage 2.jpg

 

Et travelt studieprogram ble avsluttet med besøk på Nord-Norges Europakontor 19. november. 

23.
november
Fangst

Tirsdag kom nyheten om at kommisjonen foreslår å beholde eller øke kvotene for 35 fiskearter i 2016. Samtidig strammes fangsmulighetene for 28 arter inn. 

13.
november
Vidar Helgesen 4.jpg

«Norges ambisjon er å mangedoble eksportverdien av norsk sjømat over de neste årene. Hva en eventuell TTIP-avtale vil bety i denne sammenhengen er usikkert». 

11.
november
Login for redigering