Mo i Rana: Programbeskrivelse

Under finner du programbeskrivelse med oversikt over alle innledere som skal bidra på hvert av arrangementene under Nordnorske Europadager i Mo i Rana. De aller fleste arrangementene vil foregå på Scandic Meyergården Hotel, du finner informasjon under for hvert enkelt arrangement. 

Alle arrangement er helt gratis, og du melder deg på de sesjonene du selv ønsker å delta på.

MELD DEG PÅ HER

22. november 

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 19:00 - 20:00 - Kick-off - Lille Nordland i en stor verden: Navigasjon i stormfulle geopolitiske farvann

Europa i krise, hvordan angår det oss? Det er krig i Ukraina, startet av vår nabo Russland, og det har endret det geopolitiske og sikkerhetspolitiske bildet både i verden og her i nord.

Kvelden før Nordnorske Europadager 2023 inviterer vi alle nordlendinger til et spennende populærvitenskapelig foredrag om Nordland sin rolle i den geopolitiske situasjonen verden står i.

En av Norges og NATOs mest erfarne etterretningsoffiserer, eksspionen, bare kalt "den grå" den gang, Ola Kaldager kommer Mo i Rana for å fortelle om geopolitikk og krigen i Ukraina. Kaldager har også rundt ti års erfaring fra den topphemmelige, norske etteretningsgruppen E14, hvor han var sjef.

Krigen i Ukraina, startet av vår nabo Russland, og har endret det geopolitiske og sikkerhetspolitiske bildet både i verden og her i nord. Kaldager er overbevist om at Russland har økt etterretningen mot Norge, og Nord-Norge spesielt, etter invasjonen i Ukraina.

Vi gleder oss veldig til å lære av Ola, og ser frem til en spennende time om geopolitikk, Ukraina og Russland!

Arrangementet er gratis åpent for alle, uansett om du deltar på Nordnorske Europadager eller ikke.

Følg med her for mer informasjon. 

Praktisk info:
Dørene åpner kl. 18:00
Arrangementet starter kl. 19:00
Aldersgrense 18 år 

Målgruppe: Alle som er interessert i å lære noe nytt om Nordland sin rolle i verden i den tiden vi står i nå. Arrangementet er åpent for alle og man trenger ikke melde seg på. 
Arrangører: Nord-Norges Europakontor, Nordland fylkeskommune 
Hvor: Park 22 Byscena

-----------------------------------------------------------------------

23. november 

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 07:45 - Registrering og frokost på Scandic Hotel Meyergården

Hvor: I mingleområdet nede i konferanseområdet. 

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 08:15 - 09:00 - Faglig frokost: Norge og EU: om et 30 år langt ekteskap i gode og onde dager

Hva er egentlig Norges forhold til EU? Og hvorfor og hvordan skal Nord-Norge sikre våre interesser og vilkår i Brussel? 

Velkommen til Nord-Norges Europakontor sin faglige og næringsrike frokost som skal gi deg nyttig informasjon til resten av nordnorske europadager.

Innledere:

 • Velkommen av Svein Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland
 • Innledning av Ole Kolstad, direktør, Rana Utvikling 
 • Tina Melfjord, rådgiver, Nord-Norges Europakontor
 • Janni Ekrem, rådgiver, Nord-Norges Europakontor

 

Målgruppe: Alle deltakere på Nordnorske Europadager
Arrangører: Nord-Norges Europakontor 
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Helgeland

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:00 - 09:15 - Kaffepause 

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:15 - 10:45 - "The Green Deal" er "The Real Deal" for Nord-Norge

Det er stor internasjonal og nasjonal interesse knyttet til de nordnorske naturressursene som hav, areal, fornybar energi og mineral. Om vi sammen klarer bygge kunnskap, definere behov så kan regionen bli sentral i utviklingen av nye løsninger.

Skal vi lykkes så må vi hente risikoavser på hvordan nasjonale og internasjonale virkemidler kan stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjonsevne gjennom offentlig og privat samarbeid

Innledere:

 • Anita Skog
 • Anne Høyem, Museum Nord - GAIAVesterålen fra museum til forsknings- og næringsdrevet innovasjon
 • Arve Ulriksen, Mo Industripark - Sirkulær industriell symbiose
 • Bjørn Gjelland Nilsen, Norges forskningsråd
 • Liv Bente Kristoffersen, Innovasjon Norge
 • Sigurd Glomstad, LUP - Innovative offentlige anskaffelser som verktøy for utvikling og innovasjon
 • Marianne Bahr Simonsen, KRAFT - Call to Action 

Målgruppe: Offentlig og privat sektor og alle som må gjennom den grønne omstillingen! 
Arrangører: LUP: Leverandørutviklingsprogrammet, Kraft og Innovasjon Norge
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Helgeland

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:15 - 10:45 - Helse og digital teknologi  - en digital helse(r)evolusjon

Norge er ikke alene om å møte økende utfordringer knyttet til helse og omsorgssektoren, det være seg kapasitet, økonomi, rent medisinske utforinger eller arbeidskraft. UiT Norges arktiske universitet har foretatt ett strategisk valg, og gått inn i den europeiske universitetsalliansen EU Global Health. Samtidig har UiT tett samarbeid med europeiske forskere på større EU prosjekt, UiT har utdanninger på Helgeland og ikke minst pågående tett kobling til Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Under denne sesjonen vil du få presentert en internasjonal satsing, sammen med seks andre universitet i en sterk europeisk universitetsallianse rettet mot forskning og utdanning innen helse i bred forstand. Presentasjon av og eksempler på hvordan den digitale evolusjonen til dels vil revolusjonere helsesektoren. I dette arbeidet er samskaping med brukere og tjenesteinnovasjon sentrale elementer. 

Innledere:

 • EUgloh, et europeisk utdannings- og innovasjonsprosjekt - muligheter for norsk helsevesen
 • Gunnar Hartvigsen, professor ved UiT Norges arktiske universitet og professor II ved Helgelandssykehuset - Ny teknologi, teknologioptimisme, en digitale helse(r)evolusjon
 • Innovacare - samspill helse og teknologi (digitalt)

Målgruppe: Helsepersonell, studenter på helse, ingeniør og informatikk, bedrifter, administrasjon i kommune og fylkeskommune
Arrangører: UiT Norges arktiske universitet
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 2

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:15 - 10:45 - Reiseliv – Norges neste eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som er både mer bærekraftig og lønnsom.

Norges internasjonale posisjon i reiselivet har blitt styrket de senere årene, og norske reiselivsdestinasjoner har fått god internasjonal oppmerksomhet. Den norske reiselivsnæringen har derfor gode muligheter til å ta internasjonale markedsandeler fremover. Dette skyldes økende etterspørsel etter natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som tilbys i Norge, og fordi norsk reiseliv har jobbet målrettet for å øke kvalitetsnivået.

I denne sesjonen vil du få presentasjoner av reiselivsprosjekter som kan inspirere til videre eksportsatsing, og hvordan du kan bidra inn

Innledere:

 • Dugnadsturisme og Artists in Residence – Træna importerer verden til seg. Torild Fogelberg Hansen, Kommunedirektør Træna kommune
 • Kartlegging av el-flyforbindelser øst/vest - Kristin Frodahl Rognerud, Prosjektleder Rana Utvikling
 • Inkluderende reiseliv: små tiltak, stor gevinst! - Hvordan kan du med enkle grep tilrettelegge og lage gode opplevelser for alle. Marit Valla, bygdeutvikler i Hemnes kommune
 • Feeding Europe – Per Teodor Tørrisen, ArktiskMat
 • Masterplan Nord-Helgeland fra ord til handling – eksportmodne bedrifter og reisemål -  Cecilie Nordvik, prosjektleder Rana Utvikling
 • Hvordan Innovasjon Norge kan bidra i satsingen – representant fra Innovasjon Norge Nordland
 • N-liTe - digital litterær turisme - Per Elling Braseth-Ellingsen, Prosjektleder Hamsunsenteret

Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, offentlig administrasjon, forvaltning, studenter og politikere
Arrangører: Rana Utvikling, Kunnskapsparken Helgeland
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 10:45 - 11:00 - Kaffepause 

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:00 - 12:10 - Kræsj-kurs i EU-finansiering

Jobber du i en bedrift som ikke har søkt om EU-prosjekter tidligere? Ønsker din bedrift å bli med i et prosjekt på europeisk nivå? Gjennom Norges samarbeid med EU, deltar vi i en rekke EU-programmer, som gir mulighet til grenseoverskridende samarbeid og prosjekt finansiering. Bli med på denne sesjonen for å lære mer om både Interreg og de ulike mulighetene i Horisont Europa. 

Det vil bli en programvis innføring i mulighetene som finnes for nordnorsk næringsliv i de diverse EU-programmene  Horisont Europa klynge 2 og 3 om samarbeidsprosjekter, samt Europeisk innovasjonsråd, herunder Accelerator, WomenTechEU og Eurostars.

Innledere:

 • Norges forskningsråd
 • Nordland fylkeskommune
 • EU-nettverk Nordland
 • Innovasjon Norge
 • Kunnskapsparken Helgeland og ACT-klyngen

Målgruppe: Lokalt næringsliv som ikke har søkt om EU-prosjekter tidligere
Arrangør: Innovasjon Norge
Medarrangør: EU-nettverk Nordland, Ranaregionen næringsforening, Kraft, Nordland fylkeskommune, Nord universitet
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Helgeland

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:00 - 12:10 - Er EU nøkkelen til realisering av fremtidens fôr til laks?

Norge har tatt vedtatt et samfunnsoppdrag der alt fôr til land og hav skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. Samtidig skal Norsk akvakultur vokse og med det behovet for nye fôrråvarer og mengder av dem. Norsk akvakultur har og en spennende sidestrøm fra produksjonen kalle slam, men hva er egentlig slam og hvorfor kan slam bli et viktig ledd i å realisere Norge samfunnsoppdrag? Og hva er EU sin rolle i dette? Vi har med oss mattilsynet, næringen og forskningsfronten og inviterer til en god time med dialog og foredrag, vel møtt!

Innledere:

 • Ann Cecilie Ursin Hilling: Velkommen  
 • En sidestrøm fra bærekraftig lakseproduksjon, hva er slam og hvordan påvirkes næringen av det? (TBA, Næringsaktør)
 • Ann-Cecilie Hansen, Mattilsynet: Hva er lovlig og ikke lovlig bruk av slam i dag, og hvorfor er EU en viktig nøkkel i dette? 
 • Ann Cecilie Ursin Hilling, EU nettverket AquaMare og NCE Aquaculture: Hvor ligger mulighetene for slam og hvorfor vil slam bli en viktig faktor i realisering av det norske samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr?

Målgruppe: Akvakultur næring, forvaltning og andre interesserte.  
Arrangør: NCE Aquaculture
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:00 - 12:10 - Hvordan lykkes med omstilling til grønn luftfart i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?

Det pågår en stor diskusjon i Norge om hvilke tiltak som vil være best for omstilling til grønnluftfart, som for eksempel bærekraftig syntetisk drivstoff, biodrivstoff, hydrogen og elektriske fly. Luftfarten er preget av en teknologisk usikkerhet rundt hvilke(n) teknologi(er) man skal gå for. Tross usikkerheten, begynner noen teknologiske løsninger å nærme seg en investeringsbeslutning. EU har pekt ut en kurs, men hva gjør vi i Norge? Hva er bransjens ønskeliste til politikerne? Hva skal til for at man tar steget videre og kommer til en investeringsbeslutning? Ut ifra disse spørsmålene, ønsker vi å skape en større og bredere politisk forankring, som forenes med kursen EU har valgt å ta innen grønn omstilling.

I denne sesjonen inviterer vi inn relevante aktører fra bransjen og politikere, for å diskutere blant annet disse spørsmålene nærmere.

Moderator:

 • Petter Bjørkli, Energi i Nord
   

Del 1: Innledere:

 • Nils Kristian Sørheim Hilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor
 • Kristoffer Gustavsen, seniorrådgiver, Norwegian
 • Olav Mosvold Larsen, Avdelingsleder Bærekraft, Avinor
   

Del 2: Politisk debatt - hva gjør regjeringen? 

 • Bjørnar Skjæran, medlem av Finanskomiteen, Ap 
 • Svein Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland
 • Stig Tore Skogsholm, gruppeleder, komite for finans og organisasjon hos NFK, Høyre 
 • Erik Lahnstein, Direktør, NHO Luftfart

 

Målgruppe: Myndighet / beslutningstakere, industri, generell befolkning og andre interesserte 
Arrangør: Mosjøen og omegn næringsselskap KF
Medarrangører: Norwegian
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 2

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 12:10 - 13:00 - Minglelunsj

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 14:50 - Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen - hva betyr dette for samfunn og næringsliv langs E12-korridoren? 

Innledere:

Møteleder: Ole Kolstad, Rana Utvikling 

 • Kl. 13.00 Velkommen 
 • Kl.1305 - Den nye sikkerhetspolitiske situasjon i Nord-Europa. Hvilken rolle kan og bør Norden spille?
  Niklas Eklund, Professor, Umeå Universitet. 
 • Kl. 13.20 - «Hva betyr demografi, infrastruktur og næringsutvikling for sikkerhetspolitikken i nord?».
  Bjørnar Skjæran, Stortingerepresentant, Arbeiderpartiet. 
 • Kl. 13.35 - Hvordan binde Norden bedre sammen. (NATO, Batteribelte, Mo i Rana -Skellefteå – Umeå -Vasa). 
  Geir Waage, Ordfører, Rana kommune.  
 • Kl. 13.50 - Fastforbindelse over kvarken. Behov for styrket samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland for en fastforbindelse over Kvarken. 
  Mathias Lindstrøm, Direktør for Kvarkenrådet. 
 • Kl. 14.05 - Norsk, svensk og finsk forsvarssamarbeid og mottak av allierte styrker. 
 • Ola Kaldager, Norsk offiser og tidligere leder av etterretningsgruppen E14.
 • 14.25 Paneldebatt/spørsmål: Leder for debatten: Kjell-Idar Juvik, Indre Helgeland Regionråd.  Paneldeltakere: Niklas Eklund, Bjørnar Skjæran, Geir Waage og Ola Kaldager.  

 

Målgruppe: Politikere, næringsliv, studenter
Arrangør: Rana Utvikling
Medarrangører: Indre Helgeland Regionråd, Ranaregionen næringsforening, Nordland fylkeskommune, Midtskandia
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Helgeland

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 13:50 - Interreg Northern Periphery and Arctic: funding and example

Gjennom Norges samarbeid med EU, deltar vi i en rekke Interreg-programmer, som gir mulighet til grenseoverskridende samarbeid. Har du en god prosjektidé eller ønsker å lære mer om Interreg som en finansieringsordning? Har du lyst å høre litt om et spennende pågående Interreg NPA-prosjekt? Bli med på denne sesjonen for å høre om Interreg Northern Periphery and Arctic!

Innledere:

 • Linn-Marie Lillehaug Pedersen, Regionalt kontaktpunkt for Norge Interreg NP, Nordland fylkeskommune
 • Christopher Parker, Programme Manager for Project Development Support, Northern Periphery and Arctic Programme Secretariat
 • Bjarne Lindeløv, Forsker III, Nordlandsforskning, Prosjektleder HYBES - Hybrid energy solutions for buildings and infrastructure.

Målgruppe: Offentlig sektor, små og mellomstore bedrifter, forskere.
Arrangør: Nordland fylkeskommune
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 13:50 - Kultur i samfunnsutviklingen: Finansiering av kulturprosjekter

I 2024 er Bodø Europeisk kulturhovedstad, og dette skal ha ringvirkninger for hele Nordland. hvilke prosjektmuligheter vil det gi for Helgeland? Arrangementet inkluderer presentasjon av EU-program (Horisont, og Kreativt Europa)

Innledere:

 

 • Hva vil vi med Bodø2024? - Maria Hernes, Bodø2024
 • Presentasjon av Kreativt Europa og finansieringsmuligheter gjennom Bodø2024 - Thomas Baker, Bodø2024
 • Arek Pinkowski, Nord Universitet – presentasjon av EIT KIC Culture & Creativity 
 • Norges forskningsråd, NCP New European Bauhaus 

Målgruppe: Bred målgruppe – akademia, kultur, næringsliv, offentlig sektor 
Arrangør: Nordland fylkeskommune
Medarrangører: Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Bodø2024
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 2

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:50 - 14:00 - Kaffepause 

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 14:00 - 14:50 - Nordic Bridge og TechLab

I Northern Periphery and Arctic-regionen har vi et paradoks; det er et betydelig uutnyttet akademisk potensial, men praktisk engasjement forblir begrenset. I tillegg trenger Nordområdene mer deltakelse fra ungdommen for å arbeide mer med grønn omstilling og bærekraftsmålene, men på grunn av utfordringer med fraflytting har vi ennå ikke utnyttet det fulle potensialet til Nord-Norge.

Delta på denne sesjonen for å få mer informasjon om vårt Interreg NPA-prosjekt med temaet 'Nordic Bridge' og for å oppdage hvordan TECHLAB er i forkant av å forme en lysere, mer innovativ og bærekraftig fremtid for nord.

Del 1:

Gjennom en digital plattform for problem-løsningsmatchmaking planlegger vi å takle utfordringen paradokset gir, gjennom Nordic Bridge. Dette nettstedet vil fungere som en katalysator for meningsfylt samarbeid. Ved å legge til rette for samhandling mellom akademia, næringsliv og samfunn, ønsker vi ikke bare å gagne industrien, men også å styrke akademia til å utføre forskning som direkte adresserer virkelige problemer, og dermed skape et gjensidig fordelsmessig forhold.

Del 2: 

 • Nordlands unike industrilandskap: Vi ser på historie, økonomiske og miljømessige særegenhetene i Nordland, og hvorfor det er på tide med teknologiske endringer
 • Innovasjonsprosjekter: Vi viser hvordan TECHLAB utfordrer grensene for hva som er mulig innen teknologi og innovasjon.
 • Digital Transformasjon i Praksis: Casestudier om virkelige anvendelser av våre teknologiske løsninger, og deres transformative effekt på bedrifter og samfunn.
 • Vårt Bærekraftsløfte: Våre strategier og forpliktelser til å skape en bærekraftig fremtid, og sørge for at vi ikke bare leder innen teknologi, men også i miljøbevissthet.

Målgruppe: Lokale/regionale/nasjonale offentlige myndigheter, klynger, bedrifter og SMBer, oppstartsakseleratorer, akademia og forskningsinstitutter.
Arrangør: Nord universitet, TechLab
Medarrangør: NCE Aquaculture
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 14:00 - 14:50 - Kultur i samfunnsutviklingen: Hvordan lykkes med ditt prosjekt

Vi vet at det ligger store muligheter for å realisere utviklingsplaner og prosjektideer i EU-systemet, men hvordan i huleste skal man lykkes med å nå igjennom? I denne sesjonen får dere gode innspill til nettopp dette, og dere får høre hvordan to store nordlandske prosjekt har lyktes i Europa.

Innledere:

 • Anette Tunheim Jakobsen, Vesterålen Regionråd – Presentasjon av ILAG-modellen, som har skapt rom og løftet Yderst-Europe i EU-sammenheng.
 • Anette Askedal, Norges Forskningsråd NCP Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn.
 • Kristina R. Johnsen og Sebastien, Yderst Europa
 • Stefano Agnoletto, Via Querinissima

Målgruppe: Bred målgruppe – akademia, kultur, næringsliv, offentlig sektor 
Arrangør: Nordland fylkeskommune
Medarrangører: Vesterålen Oppgavefellesskap for Kultur/Vesterålen Regionråd
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 2

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 14:50 - 15:00 - Kaffepause 

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 15:00 - 16:00 - Internasjonal rekruttering: – Hvorfor er det så vanskelig?

I en region som er i teten i det grønne skiftet og som «sliter» med lav arbeidsledighet, er vi avhengig av å få flere i arbeid. Er løsningen å vende blikket mot europeiske jobbmarkedet? Hva skreves for å rekruttere internasjonal arbeidskraft? Hvorfor er det så vanskelig?

Delta på denne sesjonen for å høre fra ulike aktørers erfaringer med internasjonal rekruttering og hvordan man kan lykkes.

Innledere:

 • Svein Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland
 • Hogne Haugjord, markedskoordinator, NAV 
 • Ruben Nilsen Robertsen, ny Direktør, Fru Haugans – 1.januar 2024
 • Jan Ivar Myrflott, Senior ER Advisor, Alcoa
 • Blake Burrets, Tilflytter fra USA til Rana, men sliter å få jobb der
 • Britt Kjensli, Rådgiver lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune

Målgruppe: HR-sjefer, offentlige administrasjon, bemanningsbyrå, direktører – deres onboardingssystemer 
Arrangør: Mosjøen og omegn næringsselskap KF og Rana Utvikling
Medarrangører: Ranaregionen næringsforening
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Helgeland

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 15:00 - 16:00 - Søk penger til et lokalt eller internasjonalt ungdomsprosjekt!

Visste du at du kan bruke Erasmus+-programmet til å lage spennende prosjekter med ungdommer på fritiden deres, besøke interessante reisemål i Europa, og øke kompetansen din som ungdomsarbeider? Kom på vår sesjon for å finne ut hvordan du kan få midler til det dere har lyst til å gjøre på ungdomsfeltet.

Innledere:

 • Gunn Lisbeth Pedersen, Ungdommens hus, Fauske kommune

Målgruppe: Ungdomsarbeidere (ansatte eller frivillige på ungdomsfeltet)
Arrangør: Erasmus+ ungdom (Bufdir)
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 15:00 - 16:00 - Kultur i samfunnsutviklingen: Hvem eier vinden? Må naturen ofres for det grønne skiftet?

Det grønne skiftet er en av våre viktigste verktøy for å nå klimamålene. For oss i Nordland gir det grønne skiftet mange positive utviklingsmuligheter, men kan vi tåle at dette går på bekostning av vår sårbare og unike arktiske natur? Vi inviterer til en kaffesamtale om dilemmaet vekst eller vern.

Moderator:

Jonas Brække, Sjefsredaktør og administrerende direktør i Helgelendingen 

Innledere:

 • Cecilia Persson, Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater
 • Ove Jakobsen, Bodø2024

Sofasamtale:

 • Cecilia Persson, Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater
 • Geir Waage, ordfører i Rana kommune
 • Ove Jakobsen, Bodø2024

Målgruppe: Bred målgruppe – akademia, kultur, næringsliv, offentlig sektor 
Arrangør: Nordland fylkeskommune
Medarrangører: Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater, Bodø2024. 
Hvor: Scandic Meyergården Hotel, møterom Okstinden 2

MELD DEG PÅ HER

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 18:00 - 20:00 - Ung i Nord - Eierskap til egen fremtid

Velkommen til en spennende og inspirerende møteplass for unge voksne med historier fra dyktige mennesker som har engasjert seg, våget å ta plass og på sin måte bidrar til et bedre samfunn.

Vi oppfordrer næringslivet til å ta turen innom for å lære mer om hva som er viktig for unge mennesker. Her er det mange potensielle arbeidstakere, så det kan lønne seg å ta seg tid til å lytte på hva som skal til for at de unge ser for seg en fremtid i nord.

Kan vi endre verden fra Nord-Norge? Ja, mener vi!

Når unge selv melder seg på og tar styringen og eierskap til framtida i nord kan vi påvirke beslutninger som tas i EU om ting som angår oss her i Nord-Norge.

Det er nemlig viktig at vi jobber aktivt mot Brussel og forteller dem om våre behov i en tid der det er stor internasjonal oppmerksomhet rettet mot Arktis - vårt hjem.

Vi oppdaterer programmet med nærmere tidspunkt og eventuelle endringer fortløpende. Du trenger ikke melde deg på, det holder å møte opp på Munin. 

Moderator:

Kim-André Åsheim, Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark

Innledere og paneldeltakere:

 • Merethe Aasen, Miljø- og kvalitetsleder Helgeland Avfallsforedling IKS
 • Wivi Holte Amundsen, Rådgiver fro samfunn og næring i MON
 • Jarl Håkon Olsen, Kommunikasjonsrådgiver i Rana Utvikling
 • Åsta Halse, Prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland
 • Anette Møllersen Bjørnå, Kommunikasjonsrådgiver ved Nord-Norges Europakontor
 • Kristin Gullesen, Ungdomsøkonom i Sparebank1 Helgeland

 

Målgruppe: Bred målgruppe – akademia, kultur, næringsliv, offentlig sektor 
Arrangør: Energi i Nord og Rana Utvikling
Hvor: Munin Kaffehus

MELD DEG PÅ HER