Forskning og utvikling

Forskning og utvikling i EU

Klikk for stort bilde 

Fra 2021 lanseres Horisont Europa, som er en videreføring av Horisont 2020. Det er verdens største forsknings og innovasjonsprogram. EU har valgt ut en rekke missions som skal løse de store samfunnsutfordringene. Fem missions: adaptering til klimaforandringer og sosial omstilling; kreft; klimanøytrale og smarte byer; sunne hav, sjøer, kystlinje og innsjøer; sunn jord og mat.  

Det grønne skiftet vil være underliggende for alt innen FoU i årene som kommer, også i de andre programmene. FoU vil igjen være driveren for dette skiftet, så disse to satsingene vil ligge tett sammen.  

Norge skal fortsette å være med i Horisont Europa, og de første utlysningene ventes våren 2021. I midten av desember ble EU-institusjonene endelig enige om budsjett, og HE får 95,5 milliarder euro.  

Nord-Norges Europakontor følger utviklingen og mulighetene i Horisont Europa tett. 

Til toppen