Arktis

Nordområdene

Nord-Norges Europakontor har etablert seg som en svært aktiv aktør i nordområdedebatten i Brussel, med det klare budskap om at regionale interesser må ivaretas. Samtidig må EU benytte seg av den kompetansen og de ressursene som eksisterer i nord, når man utvikler strategi for regionen videre.

Til toppen