- Vi unge vet best hvordan det er å være ung i 2021

- Vi unge vet best hvordan det er å være ung i 2021

Ole Martin Melbøe Nygård, leder av ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark, reiste denne uken hele veien ned til Brussel for å snakke om fremtiden til arktisk ungdom foran EU-politikere, arktiske ungdom, og andre norske så vel som europeiske aktører.

Harstad-væringen var tydelig i sin tale om at politikere må involvere ungdom i en større skala når politiske avgjørelser skal tas.

– Om dere ønsker å ta gode avgjørelser for fremtiden så må dere inkludere oss! Sa han tydelig.

På spørsmålet om hva som trengs for å fostre en ny generasjon av unge arktiske ledere, svarte Ole Martin at ungdom må inviteres oftere til konferanser og forum slik at deres stemme kan høres; 

– Give us the experience needed and the time to shine!

EUs nye arktispolitikk bakteppe

Innlegget til Ole Martin ble holdt under EU Arctic Forum, et årlig arrangement der EU legger opp til dialog med folk i Arktis om Arktis. Den nylige lanserte arktiskpolitikken til EU var bakteppe for paneldiskusjonene.

Noen av temaene som ble diskutert var klimaendringer og EUs grønne giv, bærekraftig utvikling, sikkerhet og inkludering. Sistnevnte tema var en rød tråd gjennom alle paneldiskusjonene, da særlig med tanke på inkludering av lokalbefolkning, ungdom og samer. Det var EUs utenrikssjef og kommisær for miljø, fiskeri og hav, Virginijus Sinkevičius, som åpnet konferansen. Dette viser at Arktis er et tema som prioriteres høyt av Europakommisjonen og utenrikstjenesten.

I tillegg til Ole Martin, ble Nord-Norge representert gjennom daglig leder ved Arctic Frontiers, Anu Fredrikson.

Til toppen