Vi søker en rådgiver innen næring og transport

Vi søker en rådgiver innen næring og transport

Nå er det ledig en 100% fast stilling som rådgiver innen næring og transport. Søknadsfrist er 9. oktober.

Nord-Norges Europakontor i Brussel eies av Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner.
Kontoret er bemannet med direktør, og tre rådgivere.  Europakontoret ble etablert 1. januar 2005 og er lokalisert i Brussel. Den overordnede målsettingen for virksomheten ved Nord-Norges Europakontor er å: 

 1. Fremme Nord-Norges interesser i europeiske miljø
 2. Bidra til at nordnorske miljøer best mulig utnytter de mulighetene Norges avtaler med EU gir
 3. Bidra til at landsdelen tar del i en bærekraftig og grønn utvikling, og synliggjøre at landsdelen er en fremtredende region på dette området.

Stillingens ansvars- og fagområde:
Stillingen er direkte underlagt direktøren for kontoret, og arbeidsoppgavene vil bl.a. bestå av å:

 • Følge og analysere utviklingen innen tematiske områder som er av interesse for Nord-Norge
 • Ha særskilt ansvar for sektorene transport og infrastruktur, næring, industri- og mineraler og ressurser
 • Bidra i kommunikasjonsarbeidet herunder;
  • Bidra til god kommunikasjon og oppfølging med kontorets eiere og partnere
  • Strategisk kommunikasjon mot andre relevante aktører i Nord-Norge, samt tidlig varsling på egne fagområder
  • Ha utstrakt kontakt med relevante aktører i Brussel
 • Delta i forberedelse og arrangering av seminarer og møter
 • Formulere høringsinnspill og notater til EU-institusjoner
 • Promotering av miljøer innen egne fagområder, opp mot EU
 • Andre relevante oppgaver


Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole innen statsvitenskap/samfunnsvitenskap, og helst innen EU-relaterte studier
 • Inngående Europakunnskap, inkludert kjennskap til politiske prosesser i EU
 • Erfaring med EU-relatert arbeid minimum innen sektorene næring og transport
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, fortrinnsvis rettet mot Europa
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Nordområdekunnskap og forståelse for samfunnsmessige-, politiske- og næringsmessige forhold i Nord-Norge
 • Solide norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråk er både norsk og engelsk
 • Erfaring med å arrangere seminarer, møter og lignende


Det er også en fordel om du har:

 • God kjennskap til flere av de andre fagfeltene som kontoret følger
 • Evne til å innhente og formidle informasjon på en god måte, både internt og eksternt til publikum i Brussel og Nord-Norge
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 • Et etablert nettverk både i Brussel og i Nord-Norge 
 • Fransk-kunnskaper teller svært positivt
 • Strategiske og analytiske evner
 • God kjennskap til sosiale medier, samt relevant IT-kunnskap
 • Fleksibilitet mht. arbeid utenfor kjernetid

 
Personlige egenskaper for å lykkes i stillingen:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode nettverksbyggende egenskaper
 • Er en engasjert kollega som tar initiativ og ansvar
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne i tråd med våre mål
 • Evne til å takle korte tidsfrister, ha stå-på-vilje og jobbe godt i små grupper


Arbeidssted for stillingen er ved Nord-Norges Europakontor i Brussel. Det ønskes oppstart så raskt som mulig. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Fra bruttolønn trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglementer og avtaler.

 

Sentrale nettsider og dokumenter: 

 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søknadsfrist: søndag 9. oktober 2022.
Søknad, med vedlagt CV og kopi av vitnemål og attester legges inn søkerportalen. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden
 

Søk her

 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Til toppen