Troms og Finnmark blant de første til å bli med i EUs samfunnsoppdrag på klimatilpasning

Troms og Finnmark blant de første til å bli med i EUs samfunnsoppdrag på klimatilpasning

Bilde: Europakommisjonen Da Europakommisjonen tidligere denne uka annonserte de første regionene og byene i Europa som får ta del i EUs samfunnsoppdrag på klimatilpasninger, sto Troms og Finnmark fylkeskommune på lista.

De totalt 188 byene og regionene signerer en såkalt «Mission Charter», som skal øke tempoet på forskning og innovasjon, og akselerere overgangen til løsninger som er utviklet for samfunnet.

De som ønsker å delta må fylle ut en undersøkelse som går på analyse og fakta for å underbygge forpliktelsen til å jobbe med klimatilpasninger, ved å vise tidligere, nåværende og fremtidige initiativer.

Ikke bindende, men en tydelig forpliktelse likevel

De som kan vise til betydelig handling og forberedelser vil bli invitert til å signere «Mission Charter», som ikke er bindende, men som likevel viser villigheten og ønsker om å samarbeide med de andre som også signerer.

Som del av samfunnsoppdraget vil man få tilgang på nettverk gjennom de andre som også deltar, men fra 2023 vil også en Mission Implementation Platform være oppe og gå. Der vil Troms og Finnmark fk få tilgang på kunnskap og metoder for klimarisikovurdering, informasjon om forskningsfunn og løsninger og eksempler fra de andre regionene, for å nevne noe.

Å delta i «Mission Charter» er fremdeles åpen, og de som ikke nådde gjennom i første runde kan forsøke igjen.

Skal bidra til å gjøre Europa klimanøytralt

Samfunnsoppdraget på klimatilpasninger skal støtte EU Green Deal og EUs strategi for klimatilpasninger.

EUs samfunnsutfordringer, eller Missions,  er Europakommisjonens satsing for å takle de største utfordringene i Europa og lykkes med såkalte «månelandinger» på alt fra kreft, sunne hav og klimanøytrale byer, til klimatilpasning. Samfunnsoppdragene hører til under Horisont Europa, og Norge deltar derfor på lik linje som andre medlemsland. Du kan lese mer om samfunnsoppdragene her.

I tillegg til Troms og Finnmark fylkeskommune har også Gjøvik kommune blitt invitert til å signere.

Til toppen