OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Susanne bytter ut Vadsø med Brussel den neste måneden

Avdelingsleder for voksenopplæring, karriere og integrering hos Troms og Finnmark fylkeskommune

Vi ønsker hjertelig velkommen til første hospitant hos oss denne høsten; Susanne Lupton! Susanne jobber som avdelingsleder for voksenopplæring, karriere og integrering hos Troms og Finnmark fylkeskommune, og har tatt turen nedover til Brussel for å hospitere på kontoret vårt.

Gjennom oppholdet sitt skal hun dykke dypere inn i hvordan EU jobber med å utnytte mulighetene tilknyttet den grønne omstillingen. En overgang til et grønnere samfunn krever kompetanse, arbeidskraft og gode systemer. I tillegg spiller faktorer som integrering, utenforskap og inkludering en sentral rolle i denne omstillingen.

-Fylkeskommunen er i økende grad opptatt av kompetanse og rekruttering. Vi har en jobb å gjøre for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionen. Vi har alle et ønske om å sikre at næringslivet får tilgang på stabil og kompetent arbeidskraft for å skape næringslivsvekst og en positiv samfunnsutvikling.

-Knapphet for folk og kompetanse gjør oss sårbare, men Finnmark har også noen muligheter. Finnmark er en region rik på naturressurser og vi har blant annet en hydrogrenfabrikk basert på strøm fra vindmøller. Fabrikken er støttet av Horisont 2020 EU midler. Det er mange prosjektmidler som Norge kan søke gjennom EU. Det er viktig å vite om ulike støtteordninger som kan bidra til å skape vekst. Det er viktig å produsere spennende jobber i fylket. Geopolitisk er det viktig at det bor folk i Finnmark.

Grønn omstiling og kompetanse henger sammen

Susanne har hørt litt om Fit for 55, Green Deal og Repower EU, og ønsker å lære mer om hvordan dette vil påvirke kompetansefeltet og kompetansepolitikken i Norge.

-Den grønne omstillingen vil stille store krav til ny kompetanse, endret kompetanse og en stor del av arbeidsstokken må løse dette gjennom rekvalifisering og mer etter -og videreutdanning.

European Year of Skills

I 2023 er det også stort fokus i EU på kompetanse. I år er det European Year of skills som matcher fylkeskommunens egen strategi for voksnes læringDet europeiske kompetanseåret skal styrke livslang læring, avstemme folks ambisjoner med de ferdigheter som kreves for grønn omstilling og digital omstilling. I tillegg jobber Europa med å tiltrekke arbeidskraft fra tredjeland.

-Det må vi også bli flinkere til i Nord Norge. Vi er i iallfall nødt til å ta bedre vare på tilflyttere og sørge for at de blir så lenge som mulig. Det vil kreve at vi jobber med å legge til rette for mer fleksibelt utdanningssystem som sørger for at du får tilgang til å ta utdanning og gjerne mens du er i jobb.

Fyller på med nye perspektiv

Nå føler Susanne at hun har verden for sine føtter. En mulighet til å utforske et nytt land, et nye fagområder og nye muligheter.

-I Brussel er pulsen rask, og toget går fort. Gjennom oppholdet håper jeg på å få en bedre innsikt i politikken i EU som påvirker fylket, og utvikle nye punkter i samarbeidsavtalen vår med Europakontoret. Man må gi seg selv den muligheten med å oppleve noe nytt; det er ikke mye innovasjon og utvikling om man bare sitter stille hjemme, man må å ut å få noen nye perspektiver.

Om hospitantordningen på Nord-Norges Europakontor

Hospitantordningen er en del av samarbeidet en ny ordning for å bidra til tettere samarbeid mellom Nord-Norges europakontor og Nord-Norge. Det er også et verktøy for å øke EU-kompetansen i de nordnorske fylkeskommunene, ved at hospitantene tar med seg sin erfaring hjem og fortsetter arbeidet der. Jobber du i Nordland eller  Troms og Finnmark fylkeskommune og ønsker mer informasjon? Ta kontakt!