Aktuelt NorthNorway

Store hydrogenmuligheter i nord

  

Det var stor interesse for hydrogenkonferansen som varte over 3 dager i Vadsø og Berlevåg i forrige uke. Nord-Norges europakontor var også til stede både for å holde et innlegg om mulighetene innen EU, og for å høre mer om mulighetene og utfordringene i landsdelen. 

Fra vårt kontor deltok EU-rådgiver Janni Ekrem, som snakket om EUs ambisiøse klimapolitikk og nylig oppdaterte industristrategi som rammeverk for å øke satsningen på hydrogen.  

– Det fins en haug med programmer og nettverk som kan booste norsk hydrogenproduksjon, kunne Janni fortelle.  

Viktig med allianser og nettverk 

Janni Ekrem holder innlegg under Hydrogensone konferansen.EU-programmet Horisont Europa og EUs Innovasjonsfond er eksempler på slike programmer. Sistnevnte har en pott på 20 milliarder euro som skal deles ut til store og små prosjekter i hele Europa frem til 2030. Fondet har som mål å støtte både små og store konsortier eller enkeltaktører med senfase teknologiutvikling og markedsintroduksjon.  

– Samtidig bør man også se på merverdien av å være med på europeiske allianser og nettverk, sier Janni videre.  

EU har blant annet opprettet «European Clean Hydrogen Alliance » som skal akselerere avkarbonisering av industrien og intet mindre sikre europeisk industrielt lederskap.  

– Det er mye kapital som genereres gjennom slike allianser og nettverk. I tillegg til at man får tilgang til kunnskap og kompetanse. Ikke minst får man tilgang til et marked som er under bygging nå, kunne Janni tilføye. 

EU-prosjektet Haeolus 

Under konferansen snakket blant annet ordfører i Berlevåg kommune, Rolf Laupstad, om historien bak etableringen av Raggovidda vindkraftanlegg – i regi av Varanger Kraft – og hvordan dette endte opp i et EU-prosjekt (Horisont 2020) med partnere fra fire andre land, som fikk 50 millioner i EU-finansiering.  

Prosjektet, kalt HAEOLUS, skal prøve ut hvordan vindkraft kan brukes smartere til å produsere og lagre hydrogen gjennom bruk av en ny generasjons elektrolysør. Nord-Norges europakontor har blant annet gitt praktisk og faglig hjelp gjennom å promotere prosjektet og tatt med europaparlamentarikere på omvisning både ved Berlevåg Hydrogenfabrikk og til Raggovidda Vindpark.  

Hydrogensone Arktis tok sted 17.-19. november, og samlet over 70 deltakere som representerte ulike interesser innenfor hydrogen verdikjeden. Etter konferansen var det besøk til Berlevåg Hydrogenfabrikk torsdags kveld, samt befaring på Raggovidda Vindkraftverk fredagen.  

Navnet Hydrogensone Arktis henviser til utviklingen av en hydrogenstrategi for Troms og Finnmark som du kan lese mer om her

Deltakerne besøker Berlevåg Hydrogenfabrikk.Du kan lese mer om konferansen her og her.  

Dokumenter i tilknytning til Øst-Finmarks hydrogensatnsing kan du finne her.  

For interesserte så er det mulig å melde seg på den andre utgaven av “European Hydrogen Week” (EHW) fra 29. november til 3. desember. Her vil det bli diskusjoner rundt EUs hydrogen strategi og mulighetene det medfører. Mer informasjon finner du her

Til toppen