Aktuelt NorthNorway

Sterkere og mer digitalt EU med Portugal i ledelsen

Første januar tok Portugal over formannskapet til ministerrådet i EU. I en verden preget av corona-pandemien, og med et Storbritannia som nå er helt ute av EU, står det portugisiske formannskapet foran et utfordrende år. 

Portugal tar over formannskapet for Rådet til den Europeiske Unionen, etter Tyskland som hadde tittelen i 2020. Sentralt for det nye formannskapet vil være å styrke et Europa sterkt rammet av koronapandemien. Et av hovedmålene er å sikre at den grønne og digitale omstillingen oppnås på en inkluderende måte, uten å etterlate noen. 

Les mer om hvordan EU ønsker å oppnå sine klima og miljøambisjoner her. 

Det ferske formannskapet må også håndtere forholdet til Storbritannia etter Brexit, iverksette langtidsbudsjettet og jobbe for et mer autonomt EU i en turbulent verden.  

HVa er egentlig det europeiske ministerrådet? - medlemslandense myndigheters sitt organ, består av 27 ministre og er ett av tre lovgivende organser i EU. De godkjenner eller tilbakeviser forslag fra europakomisjonen og består av flerer underråd. - Klikk for stort bilde

Tre hovedprioriteringer på programmet  

I programmet har det portugisiske formannskapet tre hovedprioriteringer. 

  • Jobbe for en bærekraftig gjenreisning forankret i den grønne og digitale overgangen. 

  • For å sikre at den grønne og digitale satsingen er rettferdig og inkluderende ønsker de å implementere Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter i EU. 

  • Styrke den strategiske autonomien til EU gjennom å fremme et indre marked med høye sosiale-, arbeids-, miljø- og sikkerhetsstandarder 

Les hele programmet til det portugisiske formannskapet her. 

I tillegg til disse hovedprioriteringene vil det portugisiske formannskapet også få oppgaven med å iverksette EUs langtidsbudsjett for 2021 - 2027 som ble vedtatt på slutten av 2020. I dette ligger også implementeringen av gjenreisingsfondet NextGenerationEU, som er den største stimulipakken EU noen gang har godkjent. 

Les mer om EUs gjenreisningsfond i vår artikkel her og se det foreslåtte budsjettet her.

Sentralt i disse prioriteringene ligger altså satsingene på en overgang til et grønnere og digitalt Europa. Bærekraft og rettferdighet vil være viktige satsningsområder i den nye programperioden, dette ønsker de å oppnå med å styrke tillit til EU i Europas befolkning. Formannskapet vil også jobbe for å styrke EUs motstandsdyktighet, og ønsker å gjøre dette gjennom å forsterke og forsvare rettsstaten, motarbeide alle former for diskriminering og styrke mediemangfoldet og bekjempe desinformasjon.

Styrke autonomien og det indre markedet

De ønsker også å fremme et åpent indre marked. Dette skal de oppnå med å sette søkelys på sterke sosiale, miljømessige, sikkerhetsmessige og arbeidsmessige standarder for å sikre at tilgangen til det europeiske markedet skjer på rettferdige og like vilkår 

I denne forbindelse skal de også styrke autonomien til EU ved å utvikle en dynamisk industriell strategi hvor de legger særlig vekt på å styrke små og mellomstore bedrifter (SMB) og skape flere og bedre samarbeidsnettverk innen forskning og innovasjon på europeisk nivå. 

Til toppen