Setter seil mot EU-hovedstaden

De siste 17 årene har Torbjørn Trane Jensen jobbet i Nordland Fylkeskommune med alt fra regional differensiert arbeidsgiveravgift og tilskuddsforvaltning til samfunnsutvikling. Nå pakker han verktøykassa og tar turen til vårt kontor for å jobbe som prosjektrådgiver de neste to årene.

Torbjørn Trane Jensen er ansatt i en toårig stilling som prosjektrådgiver hos Nord-Norges Europakontor.

4 . september dukket Torbjørn opp på kontoret, og den første tiden har gått med til å sette seg inn i EU-initiativ som European Green Deal, Fit for 55 og Digitalization Strategy. Innholdet og endringene i disse pakkene er blant områdene det rapporteres på hjemover, med hovedvekt på hvilken betydning de får for Nord-Norge.

-De siste årene har jeg jobbet mye med regional utvikling i kombinasjon med internasjonalt samarbeid, men nå ser jeg frem til å faktisk flytte ut og få spisset dette perspektivet ytterligere. Det kommer blant annet mange nye rammebetingelser innenfor bygg, for eksempel innenfor energieffektivisering. Disse treffer det offentlige i stor grad, i rollen som forvaltere av bygg. Derfor er det viktig at vi kan rapporter om hva det kommer til å bety, når de vil tre i kraft og hvordan prosessene vil foregå, forteller han.

 

Åpenhet og samarbeid

Informasjonsdeling er nøkkelordet i arbeidet til Torbjørn, og han poengterer at man ikke må ta for gitt at EU vet om Nord-Norge og mulighetene der.

-En sentral del av arbeidet vil omhandle å markedsføre den nordnorske delen av Arktis ut mot interessenter og beslutningstakere for å fremheve ressursene, kompetansen og mulighetene vi har i Nord-Norge. Informasjons- og kunnskapsdeling er nøkkelen til suksess, sier Jensen.

 

Ny kunnskap = nye løsninger

Gjennom sin internasjonale touch i arbeidet i fylkeskommunen har Torbjørn forstått at det ikke bare handler om å se til de største og sterkeste nasjonene. Sett i et regionalt perspektiv finnes det også mye muligheter og løsninger i områder med mindre ressurser.

-Vi har veldig mye å lære av de som har mindre ressurser enn oss. De har sine utfordringer, og mange av dem treffer også oss. Til tross for dette klarer de å finne gode løsninger gjennom effektiv bruk av ressurser, og her kan vi nok lære mye. Det er gjennom samarbeid og kunnskapsdeling at vi kan bli sterkere sammen, og finne nye og bedre løsninger på de utfordringene vi står ovenfor, sier Torbjørn.

 

Skal holde øye med Brussel

Den største overgangen fra Bodø til Brussel er at perspektivet endrer seg. Tidligere har Torbjørn sittet i Bodø og jobbet mot miljøet i Brussel, men nå endres rollene.

-Jeg tror det blir sunt å komme seg ut for å se Nord-Norge fra utsiden. Det er i Brussel det skjer, og det er her beslutningene som vil påvirke oss, fattes. I Brussel jobbes det med tematikk i større skala, og vår jobb er også å påvirke beslutninger og vedtak i EU, på vegne av våre eiere og samarbeidspartnere, forklarer han.

 

Klar til å utforske Europa

Nå når arbeidsmiljøet endrer seg innrømmer Torbjørn at det blir en overgang å starte på nytt i Brussel, men at det er en del av det han også ser aller mest frem til. Å oppleve verden og utforske nye steder.

-Jeg slår like gjerne to fluer i en smekk ved å kombinere jobb og fritid. Reising har alltid vært en hobby for meg, men jeg har jo også vært opptatt med oppfølging av diverse fritidsaktiviteter for barna mine. Denne midlertidige prosjektstillingen passet dermed veldig bra med tanke på timing, både privat og profesjonelt, avslutter Torbjørn Trane Jensen.