– Samarbeid innen transportspørsmål blir mer og mer viktig

Fra venstre: Gisle Eriksen, sekretær for Regionalt nordområdeforum. Vegar Johan Lind-Jæger, Sosialistisk Venstreparti, Narvik. Øistein Kaarbø, maritim leder, Narvik Havn. Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring, Nordland Fylkeskommune. Janni Ekrem  Det sa Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, under årets Arctic Infrastructure Conference. Konferansen samlet flere aktører på tvers av Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland for å fremme økt samarbeid innen bærekraftig logistikk og infrastruktur.

Mer formell kontakt og koordinering

– Dersom vi lykkes i det grønne skiftet så vil Nord-Norge være en av verdens viktigste regioner for grønne og bærekraftige eksportprodukter, fortsatte hun.  Videre pekte Linda på flere utbyggingsplaner for regionen innen områder som battericeller, hydrogen, grønt stål, karbonfangst og ammoniakk.

Stortingsrepresentant og næringskomitémedlem Karianne Bråthen (AP), understrekte at de arktiske regionene har mange felles styrker som krever ytterligere samarbeid.

– Gjennom det nordiske batteribeltet er vi i stand til å levere en hel verdikjede innen batteri. Men vi trenger mer formell kontakt og koordinering på tvers av landegrensene, uttalte Karianne.

Fra kyst til (EU) marked

En stor del av den nordnorske verdiskapingen tar sted langs kysten, og sjømatnæringen er en spesielt viktig næring for eksport til EU-markedet. I 2019 utarbeidet de nordligste fylkene en felles samferdselsstrategi for Nord-Norge «Fra kyst til marked» for å fjerne flaskehalsene og øke framkommelighet.

– Fokus på utvikling av transportkorridorer til naboregionene og hvordan disse kan utvikles fra ressursområdene til EU-markedene vil være viktig for videre utvikling av det nordlandske samfunnet og samarbeidet med Europa, sa Linda Haukland.

Linda Helén Haukland og vår egen rådgiver Janni Ekrem. LKAB tok deltakerne med på busstur der vi blant annet fikk det Kirunas nye semtrum og Copperstone Viscaria-gruven. Janni Ekrem  Konferansen tok sted i Kiruna, som har verdens største underjordiske jernmalmgruve. Herifra går det store mengder med jernmalm med tog over til Narvik, før det fraktes videre til det internasjonale markedet. Narvik er en viktig transporthub for Nord-Norge, ikke bare for eksport fisk og sjømat, men også for å frakte matvarer til landsdelen.

– Mer enn 7 av 10 varer i handleposen våre kommer fra Ofotbanen, kunne Øistein Waarø fra Narvik Havn fortelle. 

I fjor hevet EU statusen til Narvik og Ofotbanen fra kjernenettverk til kjernekorridor, som er de høyest prioriterte transportområdene i Europa. Narvik er nå endestasjon for ScanMed-korridoren,(Middelhavet-Skandinavia), som starter på Malta ved Middelhavet.

Den botniske korridoren

Nord-Sverige og Nord-Finland startet jobben for mange år siden med å få inkludert de nordlige deler av Skandinavia i EUs kjernekorridor, gjennom prosjektet Bothnian Corridor. 

Nord-Norges europakontor har også vært med å støtte prosjektet og bidratt i arbeidet opp mot Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Ofotbanen er ansett for å være strategisk viktig for EU, særlig på grunn av jernmalmen som fraktes inn fra Kiruna. Av all jernmalm som hentes ut i EU, kommer hele 90 prosent fra Kiruna. 

Kristiina Hallikas, senioroffiser for trafikksystemplanlegging ved det finske transportinfrastrukturbyrået, sa at utvidelsen av ScanMed, så vel som Nordsjø-korridoren, er viktig for Nord-Finland. Hun påpekte imidlertid at den østlige grensetrafikken i Finland har gått betydelig ned.

– Ukraina (krigen) vil trolig utfordre alle østlinjeprosjektene våre, kommenterte Kristiina. 

Regionen er ikke bare viktig for oss, men også for Europa, var en av konklusjonene fra konferansen. Alle var enige om at regionene må styrke samarbeidet for å sikre bærekraftig utvikling av transportsystemet.

I tillegg ble det nevnt behov for forbedring av planprosesser, et tydeligere og felles budskap ovenfor EU og nasjonale myndigheter, samt en mer dynamisk transportplanlegging i lys av en usikker geopolitikk som stadig er i endring. 

Se programmet og les om konferansen her