Aktuelt NorthNorway

REPowerEU: EUs vei til energiforsyningssikkerhet

Bilde: EuropakommisjonenMed ei europeisk energikrise som har blitt ytterligere tilspisset etter Russlands invasjon av Ukraina, har EU nå skrudd opp tempoet på overgangen til fornybar energi ytterligere.

Hovedårsaken til dette er forsyningssikkerhet, og et mål fra EU sin side om å være uavhengig av russisk gass så snart som mulig, og senest innen 2030, samtidig som at forsyning og et levelig prisnivå må sikres for både bedrifter og husholdninger.

Dette er noe Europakommisjonen har satt søkelys på siden lanseringen av EUs grønne giv, men som nå får enda mer fokus på grunn av den geopolitiske situasjonen. Russland sto for hele  45% av EUs totale import av gass i 2021. Dette tallet skal ned med to tredjedeler innen ett år.  

Satser på flere fornybare energikilder

Derfor lanserte Europakommisjonen nylig en ny plan REPowerEU, som skal kutte EUs avhengighet av russisk gass. Mer solenergi, varmepumper og energisparing; avkarbonisering av industrien og en dobling av EUs ambisjoner for produksjon av biometan er noen av stikkordene.

I tillegg vil EU sette opp tempoet på søknadsprosessene for å produsere fornybar energi, for å øke antall prosjekter og forbedringer på infrastrukturen på strømnettet. EU vil også øke import av gass fra mer pålitelige leverandører, som for eksempel Norge

En av måtene EU skal bli mindre avhengig av russisk energi på, er gjennom  utvikling av en hydrogenakselerator, som skal utvikle infrastruktur, lagringsfasiliteter og havner for å legge til rette for økt hydrogenproduksjon.

Les spørsmål og svar om REPowerEU her.

Kan gi muligheter for Nord-Norge

Det finnes flere hydrogeninitiativer i Nord-Norge, men en felles utfordring for både de og andre europeiske initiativer, er et lite utviklet marked. Dersom EU lykkes med sin akselerator, vil det kunne få stor betydning for Norge og Nord-Norges videre satsing på området.

Også EUs hydrogenallianse vil få en større rolle, og vil kunne være en god vei inn for norske aktører, både på satsinger, men også for å kunne bidra til å sette premissene.

På kort sikt vil EU bruke prisregulering for å sikre at energiprisene holdes på et håndterbart nivå og åpne opp for statsstøtte til selskap som møter høye energikostnader blant annet. I forberedelser på neste vinter vil EU jobbe for et mål om å fylle gasslagring med 90%, samt koordinere påfylling av lagringsstasjoner på en bedre måte.

Til toppen