Reisebrev III: Hospitantopplevelser som tas med hjem

 Vår hospitant Marte Bugge har nå vært på Nord-Norges Europakontor i åtte uker. Underveis i oppholdet har hun skrevet reisebrev om sine opplevelser og hva hun har lært. Dette er Martes tredje og siste reisebrev.

Besøksgrupper

Etter påske har store deler av arbeidsdagene gått med til både planlegging og ivaretakelse av besøkende til Europakontoret. Det er åpenbart at pandemien oppleves som over og at mange ivrer etter å reise - og kanskje til og med få ta igjen «det tapte». Henvendelsene hit er mange! Det er allerede planlagt for mange besøkende ut hele 2022.

Første besøksgruppe jeg fikk være med og ta imot, var Troms- og Finnmarks fylkesråd. En flott bukett med politikere, politiske rådgivere og leder for internasjonal avdeling i fylkeskommunen. Vår jobb i Brussel er selvsagt å være gode verter, men først og fremst sette sammen et faglig program som oppleves både interessant, viktig, riktig og lærerikt. Det betyr at vi ikke kan bruke samme program uavhengig av besøkende.

Informasjon og formidling av kunnskap om Nord-Norges Europakontor, EU og ofte EØS står alltid på besøksprogrammet – dog på ulike måter. Informasjon fra besøksgruppene om hva de har fokus på i sitt arbeid er nyttig for oss i Brussel å få kjennskap til.

Nord-Norges Europakontor er fantastiske verter! De arrangerer møter på Norges Hus med relevante fagpersoner, de henter inn eksperter og ressurser fra kommisjonen eller andre EU-institusjoner som er relevante for besøksgruppen, de setter svært ulike fagmiljø og ressurspersoner i kontakt med hverandre – og det oppstår noen magiske øyeblikk når noen oppdager hverandre og felles interesser og/eller fagområder!

Marte sammen med gruppa fra Traine Arena Nord-Troms Andre besøkende jeg har fått møte er; Trainee Arena Nord-Troms, eier- og partnermøte som består av eierne Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, samt partnerne UiT, Nord universitet, Tromsø kommune, Salten Regionråd og Norges Råfisklag. De to siste partnerne var ikke med på dette besøket. I tillegg har to ansatte fra Nord Universitet vært innom i forbindelse med en samling i Brussel for EU-nettverkene i regi av Forskningsrådet.

Med andre ord: det er mange som vil til Brussel

Så var eventyret over – hva tar jeg med meg hjem?

Ukene gikk så altfor fort. Og jeg har bare skrapet litt i overflaten på alt jeg kunne tenke meg å lære mer om. Men det er allikevel mye jeg har fått med meg av sammenhenger mellom EU og vår region der hjemme.

Europaparlamentet. Foto: Marte Bugge For det første er det en konsistent og felles oppfatning av behovet for og arbeidet for EUs grønne giv. Og der er det med stolthet vår region faktisk kan bane vei for resten av verden. Nord-Norge er midt i det grønne skiftet, og har kommet svært langt i forhold til resten av Europa. Kanskje fordi Arktis representerer en åpenbar sårbarhet som tvinger oss inn i aktive tiltak. Men tiltakene krever innsats fra alle. Både fra offentlige virksomheter og privat næringsliv, fra lokale, nasjonale og internasjonale politikere, fra enkeltindivider til landsdel og verdensdel. Det er nå det skjer!

I tillegg deler landsdelen en stor utfordring rundt demografi. Hvordan sikre oss tilstrekkelig tilflytting av folk, som kan tilby kompetanse og arbeidskraft for å effektuere den grønne given? Alle i vår region deler denne utfordringen, men i sterk konkurranse med Norges øvrige landsdeler, våre naboer Sverige og Finland og sågar mange av Europas øvrige land. Hva skal da til for å tiltrekke oss nye naboer og kolleger?

 Nils Kristian, Tomas Norvoll og Pål Vegar Storeheier på kontorets eier- og partnersamlingDet er ikke tvil om at vi må gå sammen om dette arbeidet. Og at vi må skape en felles historie – et narrativ – om Nord-Norge. Et narrativ som forteller noe annet enn barsk natur og røft vær. Et narrativ som blant mye annet kan fortelle om attraktive og levende «storby»-liv, gode oppvekstvilkår og trygge arbeidsplasser. Som gjør at «Look to North Norway» blir et relevant alternativ, fordi det bygges flere hus der vi gjør store satsninger, vi bidrar til det grønne skifte på mange nivå, vi snur fraflyttingstruede områder til attraktive bosteder som tilbyr velferdstilbud og arbeidsvilkår mange ønsker seg.

Men vi må klare å samordne oss i langt større grad enn i dag. I egen region. Til det beste for alle. Og selvsagt i samarbeid med alle mulighetene som finnes nasjonalt og internasjonalt.Min nye gjeng; Tina og Janni! Foto: Janni Ekrem

Tusen takk til Nils, Janni og Tina på Europakontoret – som har åpnet mine perspektiver. Jeg håper jeg klarer å bidra til det videre viktige arbeidet i nord!