Rana Utvikling signerer samarbeidsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Rana Utvikling blir ny partner hos Nord-Norges Europakontor. Formålet med partnerskapet er å knytte seg nærmere opp mot det som skjer i Europa gjennom utvikling av industrisamarbeid, tilgang til virkemidler og økt europakompetanse.

Rana Utvikling blir kontorets sjette partner sammen med Norges Råfisklag, Tromsø kommune, Salten Regionråd, Nord Universitet og UiT – Norges arktiske universitet.

Det er fastsatt at kontoret gjennom sin virksomhet og profil skal bidra til at Nord-Norge er en kjent og aktiv aktør i Europa. I tillegg skal kontoret bidra til større internasjonal aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. Det internasjonale engasjementet har som formål å fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings og utdanningsmiljøene i de to fylkene. Europakontoret skal spesielt ha fokus på regionalpolitikk, EUs politikk for Nordområdene og EUs politikk for viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og transport. 

Gjennom tilstedeværelsen i Brussel promoteres Rana Utvikling og Ranasamfunnet for EU-institusjoner og får samtidig en arena for å komme med innspill til EUs politikkutvikling. Bærekraftig energi, klima, miljø og grensekryssende transportløsninger er tema som blir viktig i dette partnerskapet.  

Foto: Nils Kristian Sørheim Nilsen, Nord-Norges Europakontor

– Vi ser frem til å jobbe tett sammen med Rana Utvikling. Det er mye spennende som skjer i Mo i Rana, spesielt sett i lys av det grønne skiftet. Regionen blir i aller høyeste grad påvirket av EUs Green Deal, og EU er viktig for den regionale utviklingen også på Helgeland, forteller direktør ved Nord- Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

 

 

 

 

Rana Utvikling er et næringsutviklingsselskap som utfører rollen som Rana kommune sin næringsetat. Visjonen til selskapet er å være regionens fremste strategiske samarbeidspartner som gir retning og kraft til bærekraftig utvikling. Selskapet sin viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende.

Foto: Ole Kolstad, Rana Utvikling

– Vi har mange bedrifter i Mo i Rana som hver eneste dag deltar i både et europamesterskap og verdensmesterskap. Europeiske rammevilkår påvirker næringslivet lokalt og vi ser behovet for å være tettere koblet på det som skjer i Europa. Her ønsker vi å både medvirke og påvirke sier adm.dir i Rana Utvikling, Ole M. Kolstad.

– I tillegg sier Kolstad at han ser det kan være mye å hente på å posisjonere Rana-samfunnet og næringslivet inn i ulike europeiske samarbeid. For eksempel har EU verdens største forskningsprogram som vi har en forhåpning om at vi i større grad kan komme i inngrep med.

 

Fakta

Rana kommune har en vekstvisjon, som innebefatter at Mo i Rana skal være en motor for regional vekst og utvikling, og at dette skal oppfylles gjennom nyetablering og tilflytting til Helgeland. Den sikreste veien til vekst, er flere arbeidsplasser.

Nord-Norges Europakontor ble opprettet i 2005 for å fremme nordnorske interesser i EU, samt bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte de mulighetene EØS-avtalen. Kontoret skal også bidra til at landsdelen tar del i en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og synliggjøre at Nord-Norge er en fremtredende region på dette området. Kontoret eies av Nordland-, og Troms og Finnmark fylkeskommune, og har i tillegg Norges Råfisklag Tromsø kommune, Salten Regionråd, Nord universitet og UiT / Norges arktiske universitet som andre partnere.