OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ny høring om klimamål for 2040: EU inviterer til innspill

Foto: European Union

Klimaendringene påvirker alle steder på planeten – fra polene til tropene, og fra fjellene til havene. Europakommisjonen lanserer nå en høring som fokuserer på å nå klimamålene for 2040, for å nå målene i EU Green Deal om å være klimanøytral innen 2050. Dette er en unik mulighet for nordnorske aktører til å komme med sine innspill.

Mål for 2040
I målene for 2030, Fit for 55, har Europakommisjonen satt mål om å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. EU ønsker også å nå netto nullutslipp innen 2050, og arbeider nå med å fastsette klimamål for 2040 for å nå dette langsiktige målet. 

Europakommisjonen inviterer derfor til å komme med høringsinnspill, som vil bli tatt i betraktning når EU utarbeider sine klimamål for 2040. 

Europakommisjonens åpne høringer er en offentlig konsultasjonsprosess der interesserte parter og organisasjoner kan gi sin mening og innspill om et bestemt emne eller en politikk som vurderes av Europakommisjonen.  Åpne høringer kan bli arrangert for en rekke forskjellige formål, for eksempel for å innhente synspunkter på et lovforslag, for å samle inn data om en spesifikk sektor eller industri, eller for å vurdere virkningene av en bestemt politikk.


Invitasjon til nordnorsk innspill

Europakommisjonen inviterer alle til å komme med sine innspill som blir integrert i vurderingen av målet for 2040. Man kan komme med innspill til høringen frem til 23. juni. 

Tiltak som vil bli vurdert er blant annet fjerning av karbondioksid og redusert avhengighet av importerte fossile brensler, som er en viktig del av reduksjonen i klimagassutslipp. 

Høringen vil bidra til sterkere samarbeid og internasjonal handling, samt informere om de nødvendige tiltakene for å styre reduksjonene i klimagassutslippene og sette EU på rett kurs mot sitt mål om klimanøytralitet innen 2050. 

 

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til å utarbeide høringsinnspill? Ta kontakt med Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør for Nord- Norges Europakontor eller EU rådgiver, Tina Helén B. Melfjord for mer informasjon.