Nord-Norges Europakontor i Brussel søker studentpraktikant

Har du lyst på et utfordrende, spennende og variert praktikantopphold i studiene? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Som student hos Nord universitet kan du for høstsemesteret 2024 være studentpraktikant ved Nord-Norges Europakontor i Brussel.   

Hensikten med studentpraktikantordningen er å gi unge i utdanning muligheten til å fordype seg i saker som angår EU, og få praktisk og faglig utvikling innenfor feltet. 

Praktikantstillingen er åpen for studenter som er kvalifisert til opptak på emnet HHN Internship Master. Praktikantordningen er ulønnet, det legges derfor opp til at studenten får 15 studiepoeng for oppholdet. Det søkes også om et mobilitetsstipend gjennom Erasmus+. 

Varigheten for praktikant stillingen er september-desember (frem til jul). Konkret dato for oppstart avklares sammen med den aktuelle praktikanten. 

 • Arbeidsoppgavene vil inkludere 
 • Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider og sosiale medier 
 • Bidra til månedlige nyhetsbrev 
 • Bidra i overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, arktispolitikk, forskning og utvikling, transport, kultur med mer. 
 • Bistå ved organisering av seminarer og studiebesøk 
 • Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel 
 • Administrative oppgaver og forefallende arbeid 


Andre oppgaver etter interesse. I tillegg til at studentpraktikanten tar del i kontorets daglige oppgaver, ønskes det at kandidaten utfører et konkret prosjekt/arbeid i forbindelse med studiene i sitt opphold. Det kan for eksempel være innsamling av data til en større oppgave, der kontakten mot EUs institusjoner er relevant.  

Kvalifikasjoner og egenskaper

 •  Er kvalifisert til opptak på emnet HHN Internship Master ved Handelshøgskolen, Nord universitet. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Kjennskap til Nord-Norge og regionens utfordringer og muligheter 
 • Interesse for, og noe kunnskap om EU/EØS-avtalen 
 • Gode IKT-ferdigheter 
 • Erfaring med bruk av sosiale medier i organisasjonssammenheng 
 • Jobber selvstendig, er nysgjerrig og selvgående. Det er et lite kontor, så evne til samarbeid er viktig.


Nord-Norges Europakontor dekker én tur/retur-reise fra studiestedet til Brussel. Kostnader til bolig og opphold dekkes ikke av europakontoret, men vi kan bistå med informasjon i boligjakten.

Kontaktperson:
For spørsmål om stillingen: Kommunikasjonsrådgiver ved Nord-Norges Europakontor, Anette Bjørnå, anette@northnorway.org , +47 950 41 41

Søknadsfrist er løpende:  
Søknad (kort søknad med din erfaring og din motivasjon for studentpraktikant), CV og karakterutskrift merkes “Søknad NNEO” og sendes til Anette Bjørnå, anette@northnorway.org

Aktuelle kandidater kalles inn til digitalt intervju.  

Nord-Norges Europakontor
Nord-Norges Europakontor ble opprettet i 2005 for å fremme nordnorske interesser i EU og eies av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark. Kontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene gjennom EU og EØS-avtalen. Nord-Norges Europakontor skal bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse, samt markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer. Kontoret har Norges Råfisklag, Tromsø kommune, Salten Regionråd, Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet som partnere. Kontoret har en direktør, tre rådgivere og en praktikant.