– Nord-Norge har mange gode aktører som kan lykkes i Horisont Europa

Horisont europa - Klikk for stort bildeEtter harde budsjettforhandlinger er endelig Horisont Europa i gang, med store satsninger for å gjøre Europa klar for framtiden.

Horisont Europa er EUs nye forsknings og innovasjonsprogram, og har nå offisielt tatt over etter Horisont 2020. Startskuddet til programmet ble noe utsatt på grunn av fartsdumper i budsjettforhandlingene, men det er nå vedtatt og klart.

Vi har tatt en mailprat med Forskningsrådets regionansvarlig, Elisabeth Blix Bakkelund om hva man kan gjøre for å forberede seg til utlysningene som kommer. Hun trekker fram at Norge gjorde det godt i Horisont 2020, og det er all grunn til å forvente at vi kan fortsette å prestere.

– Vi gjorde det bra i forrige rammeprogram innen både energi og havrelaterte-utlysninger, og her har også Nord-Norge mange gode aktører som bør ha ambisjoner om å lykkes i Horisont Europa, skriver Blix Bakkelund

Vær nysgjerrig og bruk de ressursene som finnes

Hun mener det er viktig å starte forberedningene og bli kjent med informasjonen som er tilgjengelig.

– Å bli kjent med mulighetene i Horisont Europa er en god start. Forskningsrådet hadde en nasjonal lansering tidligere i år, som dere fortsatt kan se her, og 11. februar vil det være en regional lansering for Troms og Finnmark.

Her kan du melde deg på den regionale lanseringen for Troms og Finnmark.

En regional lansering for Nordland er under planlegging, og det vil komme mer informasjon om dette i nær framtid.

Blix Bakkelund trekker fram at det ofte lønner seg å være nysgjerrig.

– Invester tid på å bli kjent med programmet, se etter tema du eller din virksomhet er opptatt av og bruk nettverket ditt. Kanskje vet du om noen som har deltatt i Horisont 2020 og har nyttige erfaringer du kan lære av?

Forskningsrådet har samlet et knippe av erfaringer fra forrige programperiode, og du finner mange tips fra suksesshistorier her.

– Jeg anbefaler også alle å kontakte våre nasjonale kontaktpersoner på de ulike fagområdene, skriver Blix Bakkelund.

Her finner du en oversikt over Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner.

I tillegg vil Forskningsrådet ha en rekke kurs og webinarer i tiden framover, både for de som kjenner til Horisont-strukturen fra før, og for de som ikke har mye kunnskap om temaet.

Neste introduksjonskurs til Horisont Europa er 1. februar. Her kan du finne du en oversikt over Forskningsrådets kurstilbud.

Blix Bakkelund trekker fram at det er viktig å bruke det regionale og nasjonale apparatet for å få den hjelpen man trenger.

– Det er mye hjelp å få, både Forskningsrådet og Innovasjon Norge kan bistå, vi har regionale EU-nettverk som er viktige støttespillere for mobiliseringsarbeidet og ikke minst har vi nasjonale kontaktpersoner som er eksperter innen ulike temaer, skriver Blix Bakkelund avslutningsvis.

Dette er noe vi på Nord-Norges Europakontor jobber mye med, og vi kan tilby kunnskap om Horisont Europa samt tilgang på et godt og bredt nettverk.

Første utlysningene forsinket

De første utlysningene under Horisont Europa er noe forsinket. Forventningene er at de blir utlyst i løpet av april 2021.

Her kan du lese hva Forskningsrådet forventer under oppstarten av Horisont Europa.

Budsjettet til programmet økte etter harde forhandlinger, og programmet stiller med omkring 20 milliarder mer fra forrige programs budsjetter. Med sitt budsjett på 95.5 milliarder euro er Horisont Europa verdens største forsknings og innovasjonsprogram, og EU ønsker at programmet skal bidra til å skape en mer bærekraftig og rettferdig framtid.

Les mer om Horisont Europa her.

Norge skal delta i Horisont Europa, men på grunn av forsinkelsen så har man ikke ferdigstilt strategi eller formelt vedtatt assosieringen. Regjeringen skal utarbeide en strategi for deltakelsen, og har åpnet opp for innspill fra aktører. Her kan du gi innspill på strategien for norsk deltakelse i Horisont Europa med frist 10. februar.