Aktuelt NorthNorway

Medlemsland truer med veto på EUs grønne taksonomi

Forurensende fabrikk - Klikk for stort bildeEUs grønne taksonomi har vært en av de store satsingene til Europakommisjonen og skulle være med på å sikre den grønne omstillingen. Regelverket står nå i stampe etter at medlemsland har satt ned foten.

Taksonomien har vært en sentral brikke i klimaplanen til Europakommisjonens president Ursula Von Der Leyens, men har nå fått en bråstopp på grunn av at flere medlemsland truer med å sette ned foten og legge ned veto på forslaget.

2021 er året for å skape et grønnere og sterkere EU gjennom tiltakspakken “Fit for 55”, les mer om tiltakene her.

EUs taksonomi skal være et system for å klassifisere bærekraftige investeringer og aktiviteter. Systemet skal sikre at grønn finansiering går til selskaper som faktisk er grønne, og skal gjøre det enklere for investorer, kunder og forbrukere å velge bærekraftig. 

I norske medier har taksonomien fått mye oppmerksomhet fordi man har vært bekymret for at den kan føre til at havvindsprosjekter som bygge for å redusere Co2 utslipp på oljeplattformer ikke regnes som miljøvennlige prosjekter, eller at naturgass ikke regnes som en bærekraftig overgangs energikilde.

Det har også vært satt spørsmålstegn ved hvordan vannkraft kan bli påvirket av taksonomien, ettersom det første forslaget ikke regnet vannkraft som bærekraftig. I ettertid har dette blitt omgjort, men det er fortsatt store diskusjoner rundt hvor bærekraftig vannkraft er, og da spesielt utbyggingen av nye, mindre vannkraftverk. Les mer om dette i denne artikkelen fra Politico.

For mye, og samtidig for lite

Før jul satte altså 10 medlemsland ned foten for forslaget, og de mener taksonomien er for snever til å passe deres behov. Spesielt Polen var sterkt kritiske til forslaget, men har med seg 9 andre land fra Sør- og Øst-Europa. En stor del av kritikken kom i retning av at gass ikke blir regnet som en “overgangs energikilde”. Gass trekkes fram som essensielt for å oppnå overgangen til renere energikilder, og mange av landene har allerede gjort store utbygginger for å tilrettelegge for å bruke mer gass samtidig som at kullbruk fases ut. 

Les mer om de mange politiske hindrene til taksonomien i denne artikkelen.

På den andre siden av kritikken står et Europaparlament som også er kritiske til taksonomien, men av helt andre grunner. Representanter fra de grønne og venstre-siden mener at systemet ikke er strengt nok, og ønsker å se sterkere og grønnere system, og både den finanskomiteen og miljøkomiteen til parlamentet jobber for å få nok stemmer med på å legge ned veto for taksonomien.

Risiko for grønn boble

Taksonomiens definisjoner av hva som er bærekraftig aktivitet er såpass strengt at bare 2 prosent av selskapene på Frankfurt-børsen ville blitt regnet som grønne. Det har derfor også kommet kritikk på at systemet vil kunne skape en grønn boble forårsaket av at selskapene som kommer seg gjennom nåløyet får for stor vekst og til slutt sprekker. I sitt innlegg på Industri og Energi sine nettsider skriver leder for deres Europakontor, Geir Seljeseth at dette til slutt vil kunne føre til at man kaster ut barnet med badevannet, og skader de grønne aksjene.

Les hele innlegget til Seljeseth her.

Det er rett og slett mange hindre på veien til innføring av en ny taksonomi. Det som har vært Europakommisjonens store satsing for å skape større insentiver for grønn vekst kan bli slått ned før den i det hele tatt har mulighet til å begynne. Som svar på tiltalen har EUs kommisær for finansielle tjenester uttalt at mye må omskrives, og det vil nok komme nye forslag i tiden framover.

Til toppen