Med blikket mot nord og en visjon om bærekraft og grønn luftfart

Kan fremtidens luftfart være utslippsfri? Og blir det mulig å reise med null utslipp fra EU til Lofoten? Med blikket mot nord og en visjon om bærekraft har vi hatt gode diskusjoner med Klimanøytral Luftfart og ACT Klyngen i Brussel denne uka.

Hvordan ser veien videre ut? Hvordan kan regional utvikling av Europas flyplasser se ut? Blant de byggeklossene er et velfungerende indre marked, det grønne skiftet, digitalisering og et godt samarbeid. Det var noen av konklusjonene etter Klimanøytral Luftfart og ACT Klyngen sine dager i Brussel.  

Et steinkast unna urørt natur

Under besøket ble det satt lys på distriktene i Nord-Norge som er avhengig av luftfart og hvordan vi kan gjøre dette mest mulig bærekraftig. Grønne prosjekter fikk muligheten til å bli kjent med relevante aktører i Brussel som Airport Regions Council, Norges Delegasjon til EU, Sintef og Norges Forskningsråd.

Delte erfaringer i Nord

Delegasjonen fikk også presentert arbeidet sitt, delt erfaringer og utforsket hvordan de kan styrke sitt arbeid videre sammen med aktører i EU. I tillegg var energipolitikken i EU i lys av energikrisen og krisen i Ukraina, EUs mobilitetsstrategi og Horisont Europa tematikk for turen. Hvordan kan Klimanøytral Luftfart satse på internasjonale prosjekter, samarbeid og trender som norske aktører må forberede seg på. Det fikk delegasjonen lære mer under besøket i Brussel.

I tillegg deltok de på et seminar om EUs arktispolitikk med representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet og det nordiske næringslivet. Pernille Weiss, dansk europaparlamentariker, og Clara Ganslandt, EUs nye arktiskambassadør deltok i panelet. Dette seminaret så på hvordan man kan iverksette EUs arktiske politikk og hvordan næringslivet kan bidra til utviklingen av Arktis. 

Klimanøytral Luftfart prosjektet er et samarbeid mellom klyngen Energi i Nord, Bodøregionens Utviklingsselskap og Lofotrådet sitt prosjekt: Lofoten de grønne øyene.  Les mer om det her. Arctic Cluster Team (ACT) er en klynge som består av store og små aktører. ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser.