Lena henter inspirasjon fra Brussel og EU

Vi har fått gleden av å ta imot Lena Thorgersen fra Nordland Fylkeskommune som vår nye hospitant. Akkurat nå jobber Lena med å etablere og utvikle en ny innovasjonsstrategi for næringsutvikling i fylkeskommunen.  

Den inneværende innovasjonsstrategien har tatt utgangspunkt i metoden smart spesialisering, som faktisk stammer fra EU-institusjonene. Denne metodikken har lagt et godt grunnlag for videre utvikling av en ny strategi, og Lena er i Brussel for å få nye perspektiver på hvordan EU jobber med nye metoder, i tillegg til smart spesialisering.

– Smart spesialisering er et felt som har opptatt EU lenge, og vi har ikke helt klart å adoptere det som faste føringer i Norge. Det finnes mange fordeler med å bruke denne metodikken, og derfor er det verdifullt å være i Brussel for å utforske ytterligere hvordan vi kan bruke den som et verktøy for å styrke vår innovasjonsstrategi, sier Thorgersen.

Forskning er nøkkelen  

Hensikten med fylkeskommunens innovasjonsstrategi er å sikre næringslivets konkurransekraft på det globale markedet gjennom grønn omstilling. For at det skal kunne gjøres må de jobbe for å få opp andelen bedrifter som aktivt bruker forskning i sitt eget innovasjonsarbeid.  

– Næringslivet i Nordland har et enormt potensial, men vi er nødt til å etablere et langtidsperspektiv når det kommer til konkurransekraft. Overordnet handler det om innovasjonsøkosystemet, og hvordan privat næringsliv akademia og offentlige aktører kan samarbeide. I Nordland kan vi utnytte den sterke relasjonen mellom disse aktørene gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling. At vi vet hva de ulike aktørene holder på med gjør at vi sammen kan se på løsninger og planlegge for fremtiden, forteller Lena.

Ser på hvordan andre gjør det

I Brussel håper hun å få sett på hvordan andre regioner jobber med smart spesialisering. Tidligere har de vært på studietur i Trento i Italia for å lære av regionen som har jobbet med denne metodikken i flere tiår.  

– Det finnes jo ulike stedsbaserte fortrinn, og Trento har jobbet tett med akademia, bedrifter og fylket med de samme satsingsområdene. Der jobber de med felles utfordringer og ser på løsninger sammen ved å bruke sin kompetanse og erfaring. De snakker om de samme tingene, og de deler strategiene sine som gjør at alle aktørene er samkjørte. For Trento har det vært oppskriften til suksess, poengterer hun.

Satser på nye næringer

I Nordland har vi tre eksportnæringer som har gode konkurransefortrinn; sjøæmat, industri, energiforedlende industri og opplevelsesbasert reiseliv. Et viktig fokusområde i innovasjonsstrategien er å satse på nye næringsområder og utforske mulighetene innenfor disse områdene.  

Fylkeskommunen er også opptatt av å satse på nye næringer, og da er det alltid verdifullt å løfte blikket litt for å se hva andre land og regioner driver på med og hvordan de gjør det. Algenæringen er et eksempel på en ny næring som har vokst frem fra sjømatnæringen, hvor man har kompetanse og et eksisterende innovasjonssystemHer er også EU på ballen, og de ser et stort potensial for bruk av alger i fremtiden.  

En ny hverdag  

Allerede har hun lagt merke til at Brussel ikke er helt det samme som Bodø. Brussel har blant annet en større befolkningstetthet enn Bodø, og det er noe som skjer på hver eneste kvadratmeter av byen.  

– I tillegg er det mye enklere å bruke paraply i Brussel; her regner det nemlig vertikalt i stedet for horisontalt. Og, det er tydeligvis ikke vanlig med varmekabler på badet i Belgia, noe som har vært et ekte savn, sier en litt frossen Lena.  

Spennende å bo og leve i Brussel

Lena skryter hospitantordningen opp i skyene, og sier at det er en helt unik ordning.  

– Det er jo noe helt annet å kunne bo her over en lengere periode, sammenlignet med å komme hit for en konferanse eller arrangement. Man kommer mye tettere på livet og kulturen her, og som sosiolog syns jeg det er veldig spennende å utforske de særegne og unike trekkene i kulturen andre steder, avslutter Lena Thorgersen. 

Om hospitantordningen på Nord-Norges Europakontor

Hospitantordningen er en del av samarbeidet en ny ordning for å bidra til tettere samarbeid mellom Nord-Norges europakontor og Nord-Norge. Det er også et verktøy for å øke EU-kompetansen i de nordnorske fylkeskommunene, ved at hospitantene tar med seg sin erfaring hjem og fortsetter arbeidet der. Jobber du i Nordland eller  Troms og Finnmark fylkeskommune og ønsker mer informasjon? Ta kontakt!