Inntar Brussel for å utvide horisonten

I forrige uke fikk vi en ny hospitant ved kontoret vårt; Elena Hoff fra Nordland fylkeskommune. På sitt toukersopphold i Brussel skal hun få bedre forståelse for det som beveger seg i EU, med relevans for Nordland.

Elena Hoff har ankommet Brussel og Nord-Norges Europakontor.

Elena jobber til daglig som rådgiver innen analyse og statistikk ved avdeling for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune. Kartlegging gjennom data og innsikt er det som opptar tiden hennes mest.

– Jeg har fagansvar for avdelingens statistikk- og analyseoppgaver og deltar i oppgaver forbundet med tilbudsstruktur og kapasitetstilpasninger i forhold til videregående opplæring. Utdanning er jo grunnlaget vi legger for den fremtidige generasjonen, så jeg kjenner virkelig på at jobben min er meningsfull, forteller Elena Hoff.

Påfyll av kunnskap

Gjennom oppholdet i Brussel håper hun på å få et nytt perspektiv på sin region. I tillegg skal hun ta tempen på EU for å bli litt klokere på statusen i The Green Deal og flere andre initiativer.

– Jeg synes også at samarbeidsnettverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) er veldig interessant, fordi jeg har tidligere bidratt i rapporten Business Index North, hvor vi beskrev situasjonen i alle disse regionene. Det er mye å lære fra det samarbeidet, sier hun.

Lære av hverandre

Da hun så annonsen om muligheten for hospiteringsopphold ved Nord-Norges Europakontor, så hun på det som en unik mulighet til å bygge nettverk og utvide perspektivet sitt.

– Jeg synes det er verdifullt å få ulike vinkler på problemstillinger som vi jobber med i fylkeskommunen. I EU opplever de nok mange av de utfordringene som vi opplever, og da synes jeg det er spennende å dykke dypere i hvordan de jobber med å løse dem. Jeg tror det er mye å lære av flerkulturelle og multinasjonale miljø, poengterer hun.

En digital fremtid og den grønne omstillingen

Ett av de punktene som står på agendaen til Hoff er digitalisering. Fremtiden er digital, og det vil være en viktig nøkkeldriver til om man kommer til å lykkes med bærekraftsmålene og den grønne omstillingen av samfunnet, påpeker hun.

– Vi er nødt til å ta klima og miljø med i våre beregninger når vi planlegger og tilrettelegger for fremtidens samfunn. Derfor er det viktig for oss å ha innsikt i hvilke lovpakker og finansieringsmuligheter det finnes i EU, som er relevant for Nordland.

På en kulturell reise

Selv om Elena har mye jobbrelaterte mål på agendaen, er hun også opptatt av kulturelt og sosialt påfyll mens hun er her. Å reise og oppdage nye steder er noe hun brenner for.

–  Brussel er jo hjertet til Europa, og det er så mange ulike språk, kulturer og nasjonaliteter representert her. Det påvirker både politikken og fellesskapet. Hvordan de skaper et fungerende system med en balanse for alle som bor og jobber her; det tror jeg mange kan lære av, forteller Hoff.

Brussel er bra

Overgangen fra Bodø til Brussel har gått som smurt, men Elena er klar på hva som er de største forskjellen mellom byene.

– Det er nok tempoet! Ting skjer veldig raskt her i Brussel. Det er en stor by, og man er nødt til å henge med i timen. Tempoet gir et kick og vekker meg litt opp. En annen forskjell er også at folk har det så travelt her at de glemmer å smile, sammenlignet med folk i Bodø. Jeg tenker at jeg får smile litt ekstra mens jeg er her, så smitter det kanskje litt over på dem, avslutter hun med et glimt i øyet.

Om hospitantordningen på Nord-Norges Europakontor

Hospitantordningen er en del av samarbeidet en ny ordning for å bidra til tettere samarbeid mellom Nord-Norges europakontor og Nord-Norge. Det er også et verktøy for å øke EU-kompetansen i de nordnorske fylkeskommunene, ved at hospitantene tar med seg sin erfaring hjem og fortsetter arbeidet der. Jobber du i Nordland eller  Troms og Finnmark fylkeskommune og ønsker mer informasjon? Ta kontakt!