Innspillsrunde i EU: godkjenning av kvalifikasjoner for tredjelandsborgere

EU har nå en pågående innspillsrunde i forbindelse med godkjenning av kvalifikasjoner for tredjelands-borgere (borgere utenfor EU). 

Hva?

Initiativet vil fastsette tiltak for å legge til rette for arbeidsmobilitet, støtte matching av arbeidskraft for tredjelandsborgere, og hjelpe medlemsstatene og arbeidsgiverne med å anerkjenne deres kvalifikasjoner og godkjenne deres kompetanse mer effektivt. Målet er å øke EUs attraktivitet for arbeidskraft utenfor Europa og å oppmuntre til at arbeidskraft innenfor EU blir brukt fullt ut.

Hvorfor?

Bakgrunnen for initiativene er at Von der Leyen i sin State of the Union-tale i 2022 kunngjorde at for å hjelpe til med å ta opp de alvorlige mangel på arbeidskraft som europeiske arbeidsgivere står overfor, ville Kommisjonen foreslå et europeisk år for kompetanse, og fremmet et initiativ for å anerkjenne kvalifikasjonene til tredjelandsborgere. Sistnevnte er også inkludert i kommisjonens arbeidsprogram for 2023.

Oppfordringen til innspill gjelder for to initiativer som vil være en del av en EU-pakke om å maksimere potensialet til arbeidsmobilitet som en del av det europeiske året for utdanning.

Initiativene skal levere på kommisjonens arbeidsprogram for 2023 om anerkjennelse av kvalifikasjoner for tredjelandsborgere (dvs. ikke-EU). Andre elementer i pakken har blitt dekket av andre oppfordringer om innspill.

Pakken vil støtte den europeiske agendaen, og den er også direkte relevant for kommisjonens handlingsplan vedrørende integrering og inkludering, som har som mål å sikre en raskere og mer rettferdig inkludering av migranter på arbeidsmarkedet, og for kommisjonens industriplan for Green Deal, som fremhever behovet for å legge til rette for validering av ferdigheter og anerkjennelse av kvalifikasjoner for både EU- og ikke-EU-borgere i sektorer som er relevante for den grønne omstillingen. Rammeverket for læringsmobilitet er en nøkkel for å oppnå det europeiske utdanningsområdet

Innspillsrunden er åpen til og med 12. oktober.

Hva er «Call for evidence»:

Kommisjonen bruker «Call for evidence» for å definere omfanget av:

  • en politisk sensitiv og/eller viktig ny lov eller politikk
  • en evaluering av en eksisterende lov eller politikk
  • en egnethetssjekk av et knippe relaterte eksisterende lover og/eller retningslinjer

En «Call for evidence» beskriver problemet som skal håndteres og mål som skal oppfylles, forklarer hvorfor EU-tiltak er nødvendig, skisserer politiske alternativer og beskriver hovedtrekkene i høringsstrategien, inkludert om det er nødvendig med en offentlig høring med et spørreskjema.