Hvordan skal EU booste Europas industri? 

Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

– Vi europeere må også bli bedre til å pleie vår egen «cleantech» industri. 

Det sa Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, da hun lanserte EUs nye Green Deal Industrial Plan under World Economic Forum i Davos. 

Europas nye industriplan består av fire pilarer: regelverk, finansiering, kompetanse og handel. EU ønsker først og fremst regulatoriske endringer for å legge til rette for rask oppskalering og gode forhold for sektorer som er avgjørende for å nå nullutslippsmålene. Det inkluderer vind, sol, varmepumper og hydrogen blant annet.  

I tillegg skal planen bidra til å styrke investeringer og finansiering av «cleantech» produksjon, blant annet gjennom midlertidige endringer av statsstøtteregelverk, enklere prosedyrer, og raskere godkjenninger.  

Europakommisjonen legger også vekt på utvikling av den rette kompetanse for å få til omstillingen. Kompetanseutvikling vil gå på tvers av alle endringer og reguleringer som EU skal gjøre fremover, og er også en prioritet for 2023 som er European Year of Skills.  

Foto: European Commission

Den siste pilaren skal styrke legge til rette for åpen og rettferdig handel gjennom ambisiøse handelsavtaler med tredjeland.  

Mottrekk til USA og Kina 

Industriplanen kommer blant annet som motsvar til USA og Kina sine lignende pakker til nasjonal industri, og skal ifølge von der Leyen bidra til at EU opprettholder lederskapet innen grønn teknologi. 

I norske og europeiske medier har det vært viet mye oppmerksomhet til USA’s president Joe Biden’s Inflation Reduction Act (IRA) og hvorvidt dette kan føre til utflytting av europeisk industri. Grunnen er at amerikanske grønne industriaktører vil få enorme skattelettelser, noe som vil være en ulempe for europeiske aktører i det globale markedet. 

Foto: Anna Skott

– Dette kan potensielt få uheldige konsekvenser for både europeiske og nordnorske industriaktører, blant annet innenfor batterisektoren, sier EU rådgiver ved Norge-Norges Europakontor Janni Ekrem.  

På den andre siden åpner Europakommisjonen nå for å lette statsstøtteregelverket, noe som kan gi økt handlingsrom til norske myndigheter og bli viktig for nordnorsk industri, fortsetter Janni. 

«Cleantech» er en forkortelse for ren teknologi og henviser til selskaper og teknologier med mål om å forbedre miljømessig bærekraft. 

Les talen til von der Leyen her.