Hils på vår nye hospitant for våren 2023, Stein Halvar Støver

Stein Halvar Støver, seniorrådgiver i næringsavdelingen i Troms og Finnmark fylkeskommune er på plass på Nord-Norges Europakontor som hospitant. Med en lang bakgrunn fra fiskeri, - og havbruksindustrien, arbeid i konsulentfirma og bank, er Støver klar for en ny utfordring i Brussel.

Vi har tatt en prat med tromsøværingen som skal være hospitant på kontoret vårt frem til slutten av juni. Støver er klar til å få et dypere innblikk i hva som foregår i EU, heve EU- og EØS kompetanse.

Spennende prosjekter på gang

– Det er mange spennende prosjekter i Nord-Norge som kan være relevant og aktuelle for EU, forteller Støver.

Å finne løsninger på arktiske utfordringer er noe som Stein Halvar skal se nærmere på. Blant annet Arctic Investment Platform (AIP), som er et samarbeidsprosjekt mellom flere arktiske regioner og organisasjoner. Målet med prosjektet er å øke investeringene i regionen, bidra til bærekraftig utvikling og verdiskapning i nordområdene.

Hvilke saker ser du mest frem til å jobbe med?

 Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)- nettverket, både på administrativt nivå og styret.

Energi og mineraler, særlig kritiske råmaterialer, er også områder som Støver ser frem til å lære mer om. 

- Hjemme har jeg jobbet mest med ulike høringer innen fiskeri og havbruk, og noe innen energi, mineral og romindustri. Det er mye spennende som foregår innenfor dette området og jeg ønsker å lære mer om hvordan EU arbeider med dette.

 

Om Hospitantordning på Nord-Norges Europakontor

Hospitantordningen er en del av samarbeidet en ny ordning for å bidra til tettere samarbeid mellom Nord-Norges europakontor og Nord-Norge. Det er også et verktøy for å øke EU-kompetansen i de nordnorske fylkeskommunene, ved at hospitantene tar med seg sin erfaring hjem og fortsetter arbeidet der. Jobber du i Nordland eller Troms og Finnmark fylkeskommune og ønsker mer informasjon? Ta kontakt!

Følg med videre for å lese mer om Stein Halvar sitt Brusselopphold.