Frontet bærekraftig utvikling i Arktis

Frontet bærekraftig utvikling i Arktis

Iben E. Nielsen, Michael Mann, Bjørn Inge Mo (fylkesrådsleder i Troms og Finnmark), Gunnar Wilhelmsen (ordfører i Tromsø), Raphael Goulet og Ida Pinnerød (ordfører i Bodø). Nils Kristian S. Nilsen Nord-Norges europakontor la til rette for dialog mellom Nord-Norge og EU under konferansen Arctic Circle i Reykjavik.

Fra den 14. til 17. oktober deltok Nord-Norges europakontor på Arctic Circle Asbembly i Reykjavik. Dette er en av verdens største Arktis-konferanser, som dekker et av kontorets hovedfokus, nemlig arbeidet for en bærekraftig utvikling i Arktis.

Geo- og sikkerhetspolitiske tilspisninger, sammen med et sterkt ønske om vern av Arktis grunnet klimaendringene, kan gi lite rom for å utvikle næringer, mennesker og samfunn i nord. Vår jobb er å vise frem vår nordlige landsdel som en stor ressursregion, der det bor en del mennesker som lever i gode liv og der vi har spennende jobber og gode kompetansemiljøer.

Det er viktig at stormaktene og de miljøene som vil stoppe eller sterkt begrense våre aktiviteter i nord, innser dette, og tar hensyn til oss som bor her.

Kommenterte EUs nye arktiske politikk

Rett i forkant av konferansen presenterte EU sin reviderte Arktis-politikk. Dette temaet ble grundig debattert i ulike sesjoner også i Reykjavik.

Nord-Norges arrangerte blant annet et innspillsmøte der politikere og fagfolk fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, Bodø kommune, Tromsø kommune, Luleå kommune, Umeå kommune, Nord-Sveriges europakontor – som sammen med oss også representerte Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)-nettverket.

Fra EUs side stilte Michael Mann, som er EUs Arktis-ambassadør, sammen med Iben E. Nielsen fra EUs utenrikstjeneste (EEAS), samt Raphael Goulet, som er leder for den enheten i DG Mare som har ført Arktis-strategien i pennen.

Gode og konstruktive innspill ble gitt under møtet. På vegne av landsdelen vil en samlet og mer formell tilbakemelding på EUs reviderte Arktispolitikk bli sendt til Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste. En tilsvarende tilbakemelding vil bli sendt av NSPA.

Til toppen